Εδώ και δεκαετίες συντελείται μια πρωτόγνωρη, για τα επιχειρηματικά -κι όχι μόνο- δεδομένα, ανάπτυξη μέσων και μεθόδων για την οργάνωση και αυτοματοποίηση των εταιρικών διαδικασιών, σε κάθε επίπεδο

Τακτικές όπως αυτές των virtualization, consolidation, cloud computing και Service Oriented Architectures (SOA) αποτέλεσαν την απαρχή μιας νέας οπτικής για τον ενδοεταιρικό οργανωτικό σχεδιασμό, μιας και οι αλληλεπιδράσεις μπόρεσαν να αναδυθούν και να αξιοποιηθούν. Εξάλλου, οι τυπικές διαδικασίες συνδέουν και συνδέονται με καθήκοντα και αποστολές, το εύρος των οποίων καθορίζει και την αντίστοιχη μεθοδολογία για το συντονισμό τους.

Παράλληλα, η χρήση εκτεταμένων βάσεων δεδομένων αλλά και ολοκληρωμένων συστημάτων εφαρμογών (π.χ ERP), διαμορφώνουν ένα σκηνικό που κυβερνάται από υψηλή πολυπλοκότητα, απότοκο της νέας διάστασης που λαμβάνουν οι ανάγκες, οι στόχοι και οι προοπτικές. Ολα αυτά επιβάλλουν μια εξορθολογιστική ιεράρχηση των βασικών προτεραιοτήτων στο σχεδιασμό των διαδικασιών της εταιρείας, με έμφαση στις εσωτερικές, οι οποίες, ούτως ή άλλως, αποτελούν και την ακρογωνιαία και συνάμα λυδία λίθο για την αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των όποιων προγραμμάτων.

Δεν είναι τυχαίο που έγκριτοι διεθνείς αναλυτές θέτουν ως βασική προτεραιότητα των Διευθύνσεων Πληροφορικής την οργάνωση και αυτοματοποίηση των εσωτερικών αυτών διαδικασιών. Πολλοί λόγοι συντείνουν στην εκτίμηση αυτή. Μάλιστα, προχωρούν και ένα βήμα παραπέρα, θέτοντας ως στόχο την υπαγωγή τους σε ένα καταρχήν κοινό πλαίσιο τυποποίησης, που να παρέχει τη διαδραστική συνεργασία μεταξύ των συνεργαζόμενων μερών και των αντίστοιχων διαδικασιών τους.

Κάτι τέτοιο επιτρέπει τη διαβάθμιση των Β2Β συναλλαγών, σχηματοποιώντας την έννοια της διεπαφής, ενώ ταυτόχρονα μετριάζει το φορτίο των κλασικών διαβουλεύσεων ανά ζεύγη. Εξάλλου, η σύγχρονη πραγματικότητα, όπου οι παίκτες είναι αποκεντρωμένα κατανεμημένοι, επιβάλει λύσεις στοιχισμένες με την ηλεκτρονική διάσταση αυτής της κατάστασης. Επιπλέον, οι λύσεις αυτές μπορούν και πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους πολλαπλούς ρόλους, που ενδέχεται ταυτόχρονα να παίζουν τόσο οι εμπλεκόμενοι παίκτες, όσο και οι αντίστοιχες διαδικασίες.

Κάτι τέτοιο οδηγεί συχνά στη μοντελοποίηση και υλοποίηση πρωτοκόλλων και την εκτέλεση των διαδικασιών όχι από έναν κεντρικό μηχανισμό, αλλά από πολλαπλούς μηχανισμούς που δουλεύουν συνεργασιακά. Ενδεικτική είναι η διαρκής στόχευση στη σύνδεση των ζητημάτων συναλλαγών με τη ροή εργασίας, υπό το πρίσμα πάντα της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης διαχείρισης, σε συνδυασμό με περιορισμό του κόστους, βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αλλά και μείωση των ανθρώπινων λαθών.

Επιπροσθέτως, σημαντικό παράγοντα στη σπουδαιότητα οργάνωσης και αυτοματοποίησης αποτελεί ο χρονικός ορίζοντας των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους που, λόγω της διασύνδεσής τους, μπορεί να επεκτείνεται περισσότερο από όσο συνέβαινε συνήθως.Ο ρόλος της ΠληροφορικήςΗ συσχέτιση εσωτερικών κι εξωτερικών διαδικασιών είναι σαφώς μία πραγματικότητα. Βασικό δομικό ρόλο σε αυτή διαδραματίζει η Πληροφορική, που με τη ραγδαία της ανάπτυξη σε κάθε επίπεδο κατάφερε να γίνει η κεντρική αρτηρία ενός (ως προς τη φύση του) αποκεντρωτικού κατά τα άλλα συστήματος εξέλιξης.

Η διαδρομή μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρασε μέσα από πολλές ατραπούς και είναι σίγουρο ότι νέα δεδομένα και προσεγγίσεις θα τη μετατρέπουν σε μια αυτοματοποιημένη λεωφόρο ανάπτυξης και καινοτομίας. Η πρόκληση στις Διευθύνσεις Πληροφορικής βρίσκεται στην αναγνώριση, κατανόηση, ανάλυση αλλά και σχεδίαση όλων εκείνων των εργαλείων και των μεθόδων που θα φέρουν αυτή τη λεωφόρο ακόμη πιο κοντά, παρέχοντας στα «οχήματα» που κινούνται πάνω της τη δυνατότητα να αναπτύξουν τέτοιες ταχύτητες, που οι στόχοι -βραχυπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι, αλλά, κυρίως, μακροπρόθεσμοι- να γίνονται πιο ορατοί και σαφείς στο επίπεδο της επιχειρησιακής στρατηγικής.

CV
Ο Απόστολος Λάζαρης, Διευθυντής Πληροφορικής της Ready4bet, έχει κάνει σπουδές πάνω στα Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα και Θεωρία του Χάους, το ΙΤ Μάνατζμεντ και την Ηγεσία, στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Paisley και Harvard. Έχει διατελέσει Σύμβουλος για θέματα προώθησης αλλαγών σε πολλές επιχειρήσεις, ενώ η ακαδημαϊκή του ερευνητική δραστηριότητα εστιάζεται στη δημιουργία μηχανισμών, οι οποίοι να δίνουν κίνητρα (incentive compatible mechanisms) για την εξάλειψη της ασυμμετρίας πληροφορίας σε όλο το μήκος και φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain). Το μοντέλο των μηχανισμών αυτών έχει παρουσιαστεί σε μεγάλα διεθνή συνέδρια. Το Πανεπιστημίο του Paisley τον έχει τιμήσει με το Court Medal για το έτος 2008.