Σε συνέχεια της δημοσίευσης της ανάληψης της θέσης του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου στην ΗΔΙΚΑ από το Δρα. Χρήστο Χάλαρη, παρατίθεται παρακάτω το βιογραφικό του:

Ο Δρ. Χρήστος Χάλαρης είναι διδάκτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (2001), κάτοχος ΜΒΑ (1999) και Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (1995). Έχει διατελέσει εντεταλμένος λέκτορας στα τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, Οικονομικών Επιστημών και Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αντικείμενο το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Διαθέτει πολυετή και πολυσχιδή εμπειρία στο στρατηγικό σχεδιασμό και στη διοίκηση πολύπλοκων έργων και προγραμμάτων.

Ειδικότερη εμπειρία στα θέματα πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο τομέα της κοινωνικής ασφάλισης έχει αποκτήσει από την απασχόλησή του ως διευθύνων ομάδας έργων του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος Εκσυγχρονισμού του ΙΚΑ και ως στέλεχος του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Κατά  την τελευταία τριετία συντονίζει ευρωπαϊκά έργα στην Ομάδα Διοίκησης Πληροφοριακών συστημάτων του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του ΕΜΠ.