Το πόσο διαφορετικές είναι οι απόψεις των διευθυντικών στελεχών μιας σύγχρονης επιχείρησης σχετικά με την ψηφιοποίηση καταγράφει σε μια πρόσφατη έρευνά της η IBM.

Πηγή: IBM, Απόδοση: Γιώργος Φετοκάκης, gfetokakis@boussias.com

Η έρευνα «Redefining connections – Insights from the global C- Suite-Study/the CIO perspective» της IBM ρίχνει φως σε ένα θέμα που απασχολεί όλο και περισσότερο τις επιχειρήσεις σήμερα. Στην έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 5.200 decisions makers επιχειρήσεων, εκ των οποίων περισσότεροι από 1.800 ήταν CIOs, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να κατονομάσουν εξωτερικούς παράγοντες, τους οποίους οι εταιρείες χρησιμοποιούν ως φάρους στην πορεία ψηφιοποίησής τους. Τα στελέχη εκτός ΙΤ, που αναφέρονται ως CxOs στη μελέτη, θεωρούν ως πρωτεύοντα παράγοντα (54%) το feedback των πελατών τους.

Την ίδια εκτίμηση κάνει μόλις το ένα τρίτο (36%) των CIOs, κατατάσσοντας το feedback μόλις στην πέμπτη θέση. Ποιοι σημαντικοί ήταν για τους Διευθυντές Πληροφορικής οι εξωτερικοί Τhought Leaders, οι ερευνητές αγοράς, οι ανταγωνιστές και οι εκπρόσωποι συγγενικών κλάδων. Όλοι αυτά λαμβάνονται υπόψη και από τους CxOs, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν μικρότερη σημασία από ότι το feedback των πελατών. Ασυμφωνία φαίνεται να υπάρχει στο θέμα του IT security. Συνολικά, το 76% των CIOs το θεωρούν ως προτεραιότητα, όταν στους CxOs το αντίστοιχο ποσοστό υποχωρεί στο 67%.

Τεχνολογίες μεγαλύτερης επιρροής
Η μελέτη της IBM επισημαίνει, επίσης, την ανεπαρκή εκμετάλλευση των μελλοντικών τεχνολογιών από τους CIOs, καθώς στην ερώτηση για τις τεχνολογίες μεγαλύτερης επιρροής, οι Διευθυντές Πληροφορικής κατονόμασαν το Mobile (71%), το cloud (66%) και το Internet of Things (61%). Όλα τα παραπάνω αφορούν τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες εδώ και χρόνια και δεν θεωρούνται πλέον σήμερα πρωτοποριακές, όπως είναι το Cognitive Computing, το οποίο συγκέντρωσε το 40% των ψήφων των CIOs και το 36% των CxOs. Επιπλέον, 10% των CIOs κατονομάζουν τα υβρίδια ανθρώπου-μηχανής στις τεχνολογικές τάσεις του μέλλοντος που τους ενδιαφέρουν, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στους CIOs περιορίζεται στο 5%. Γι’ αυτό το λόγο η IBM προτείνει στους CIOs να σκέφτονται πέρα από τα καθιερωμένα, διευρύνοντας τους ορίζοντές τους.

Επενδύσεις
Όσον αφορά τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις, οι CIOs δείχνουν προτίμηση στα Advanced Analytics, το cloud και το Security/Risk Management. H IBM θεωρεί τη μεγάλη σημασία των Advanced/Predictive Analytics για τους CIOs ως ένδειξη αναγνώρισης της αξίας των δεδομένων. Το «Insight and intelligence» αποτελεί για τους Διευθυντές Πληροφορικής ύψιστη στρατηγική προτεραιότητα, όπως και η ψηφιοποίηση του Front Office, μαζί με την ανάπτυξη των απαραιτήτων δεξιοτήτων.

Δεξιότητες, η λέξη κλειδί
Οι δεξιότητες αποτελούν μέγιστο ζητούμενο για τους CIOs και ένα από τα ζητήματα που τους απασχολούν περισσότερο. Οι συντάκτες της μελέτης επικαλούνται και άλλες έρευνες της IBM, σύμφωνα με τις οποίες το 40% των επιχειρήσεων δεν διαθέτουν εσωτερικά επαρκείς αρχιτεκτονικές και μηχανικούς δεδομένων. Κάτι που εξηγεί γιατί το 45% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι σκοπεύουν να καλύψουν αυτήν την έλλειψη δεξιοτήτων συνάπτοντας συνεργασίες με εξωτερικούς συμβούλους ή ειδικούς. Όσον αφορά τη σύγκλιση του IT με το business, οι ιδιαίτερα προοδευτικοί CIOs ακολουθούν το δικό τους δρόμο, όπως αναφέρουν οι συντάκτες της μελέτης, υιοθετώντας το rotation στις ομάδες τους: τα στελέχη του IT αναλαμβάνουν κάποιες φορές το ρόλο του Project Manager και κάποιες άλλες αυτόν του Business Analyst. Στόχος αυτής της τακτικής δεν είναι μόνο η ανάπτυξη μεγαλύτερης κατανόησης για την επιχείρηση, αλλά, επίσης, η απόκτηση soft skills, όπως είναι οι δεξιότητες καλλιέργειας σχέσεων. Αυτοί οι CIOs πρότυπα έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο IT Manager του μέλλοντος «μπορεί να διαχειριστεί το ίδιο καλά σχέσεις και συστήματα». Βέβαια, όπως αναφέρεται στη μελέτη, μόλις το 4% των συμμετεχόντων CIOs έχουν καταφέρει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο.