Ο Δήμος Αθηναίων παρουσίασε σε δύο ειδικές Ημερίδες τον κύκλο έργων και παρεμβάσεων του στο πλαίσιο του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", μέσω συγκεκριμένων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων για τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών στο Δήμο.

Ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακής Σύγκλισης Βασίλης Ασημακόπουλος έδωσε έμφαση στους άξονες και τις προοπτικές του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Ο Βασίλειος Κορομάτζος, Αντιδήμαρχος Καινοτομιών και Νέων Τεχνολογιών, εξέφρασε από την πλευρά του, την πεποίθηση όλων ότι η ανατολή του ΕΣΠΑ βρίσκει το Δήμο Αθηναίων έτοιμο να απαντήσει στις νέες προκλήσεις της Ψηφιακής Σύζευξης και τόνισε ότι “ο στόχος είναι η ολοκληρωμένη και ασφαλής ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη – δημότη.

Ο Δήμος έχει ήδη ορίσει τους στόχους του για την επόμενη πενταετία σε επίπεδο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, έχει ωριμάσει τα έργα του και είναι σε θέση να υποβάλλει τεκμηριωμένα και ολοκληρωμένα Τεχνικά Δελτία Έργων, τα οποία υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ”.

Όσον αφορά στις βασικότερες εφαρμογές πληροφορικής που έχουν άμεσες θετικές συνέπειες στην καθημερινότητα του δημότη και του επισκέπτη της πόλης, μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται τα έργα που αφορούν στο νέο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Αθηναίων και στο σύστημα διαχείρισης συμβάντων της Δημοτικής Αστυνομίας.