Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή του επιχειρηματικού τομέα Λογισμικού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Software Division) στη SingularLogic, ανέλαβε από τις 20 Μαΐου, ο Δημοσθένης Γιαννακουλόπουλος.

 O Δ. Γιαννακουλόπουλος ο οποίος μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του Διευθυντή Λιανικής στον επιχειρηματικό τομέα Enterprise της SingularLogic, διαθέτει πολύχρονη εργασιακή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες, όπως στις L’Oreal, Scicom SA, Glou Group of Companies κ.α. Αντίστοιχα τη θέση του κ. Γιαννακουλόπουλου, αναλαμβάνει ο κ. Μανώλης Βεργής ο οποίος μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων στον επιχειρηματικό τομέα Enterprise.