Η πρόκληση του εκσυγχρονισμού τεχνολογίας πληροφοριών, στη σημερινή εποχή, αποτελεί το κλειδί για τον επιτυχή εκσυγχρονισμό των νέων και αναπτυσσόμενων εταιρειών παγκοσμίως.

Επίσης προγραμματίζει, καθιερώνει και διατηρεί μια πρωτοβουλία που εκτείνεται με οργάνωση, με ισχυρό έλεγχο και ισορροπία για να εξασφαλίσει επιχειρησιακή ευθυγράμμιση. Μια περιεκτική προσέγγιση περιλαμβάνει τις εφαρμογές, τα συστήματα, την υποδομή, και τις υπηρεσίες. Ωστόσο, οι απομονωμένες προσπάθειες που δεν εξετάζουν τους τρέχοντες και μελλοντικούς επιχειρησιακούς στόχους, και τα γενικά αποτελέσματα στην οργάνωση, είναι πιθανό να προκαλέσουν την καταστροφή.

Ο εκσυγχρονισμός της Πληροφορικής δεν είναι μια one-time λειτουργία, αλλά μία δυναμική εξέλιξη.

Μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού της Πληροφορικής πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα στέρεο ίδρυμα (εταιρεία) και ένα ισχυρό πλαίσιο για να παράγει και να υλοποιεί τους επιθυμητούς σκοπούς και στόχους. Μια καθορισμένη με σαφήνεια στρατηγική αποτελεί τον κορμό εκσυγχρονισμού της Πληροφορικής και των συστημάτων, σε μία σωστά δομημένη εταιρεία.

Ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής
Ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής, σήμερα, σε μία αναπτυσσόμμενη επιχείρηση, με συγκροτημένη δομή και στόχους, είναι ταυτόσημος με εκείνον ενός Manager.

Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά που διακρίνουν έναν σωστό Διευθυντή Πληροφορικής είναι:
• Nα γνωρίζει την εξέλιξη της Παγκόσμιας Τεχνολογικής Αγοράς.
• Nα κατανοεί & να αφουγκράζεται τους στόχους της Επιχείρησης.
• Nα πλαισιώνεται από ισχυρούς συνεργάτες.
• Nα έχει πραγματική γνώση των ενδοεπιχειρησιακών διαδικασιών και αναγκών.
• Nα φροντίζει για τη μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω της τεχνολογικής ανάπτυξης ή της αναδιοργάνωσης των διαδικασιών.
• Nα διασφαλίζει τη σωστή, ομαλή και αδειάληπτη λειτουργία των συστημάτων Πληροφορικής.
• Nα στοχοθετεί στην ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα.

Ο πολυδιάστατος ρόλος του ΙΤ στην ανάπτυξη της αλυσίδας «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ»
Η ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ, κορυφαία ελληνική εταιρεία στην παραγωγή προϊόντων ζύμης και ζαχαροπλαστικής, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη αλυσίδας ομώνυμων καταστημάτων, των γνωστών σε όλους “ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ”.

Με ένα μοναδικό στην Ελλάδα concept παραγωγής και λειτουργίας και με όραμα να είναι η καλύτερη αλυσίδα σύγχρονων Ελληνικών Αρτοζαχαροπλαστείων με Καφέ, μέσα από τη σταθερά ανοδική, περισσότερων των σαράντα χρόνων, πορεία της, η εταιρεία εξασφάλισε την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού και απέκτησε υψηλή αξιοπιστία στην αγορά, διατηρώντας σήμερα 19 καταστήματα.

Αυτήν την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία έρχεται να πλαισιώσει και να αναπτύξει η Πληροφορική, δίνοντας σημαντικές λύσεις μείωσης λειτουργικού κόστους, προοπτικές ενίσχυσης του υπάρχοντος πελατολογίου μέσα από συνεχή ροή πληροφοριών και αναφορών στα Εμπορικά Τμήματα, διαφήμιση μέσω web applications, αδιάλειπτη λειτουργία Ταμειακών Συστημάτων νέας Γενιάς (Touch POS, Barcode Scanner, Counter Scale), αναβάθμιση συστημάτων ΕΧ-ΒΑΝ, καινοτόμες υλοποιήσεις και εγκαταστάσεις υπηρεσιών Δημόσιου Φορέα (ένταξη Συστήματος Φοροκάρτας), απεικόνιση αποτελεσμάτων πολλαπλών σεναρίων ανάπτυξης μέσω CRM, ERP & Reporting Tools Software, καθώς και αναβάθμιση περιφερειακών συστημάτων παραγωγής.

Η Απολλώνιον είναι μια εταιρεία υψηλών προδιαγραφών, αναζητεί πάντα τις βέλτιστες πρακτικές σε βέλτιστες τιμές σε όλες τις διαδικασίες από την παραγωγή, την πώληση και την οργάνωση ως τη Διοίκηση. Σε αυτά τα πλαίσια, έψαξε και βρήκε έναν αντίστοιχο συνεργάτη στα θέματα υποστήριξης ΙΤ, την GeniusNet AE, μια εταιρεία τεχνικής και μηχανογραφικής υποστήριξης, οργανωμένη με επιστημονικά καταρτισμένους συνεργάτες και υψηλό επίπεδο τεχνολογικής γνώσης.

Ο Διευθυντή Πληροφορικής με τους υψηλά καταρτισμένους συνεργάτες του αφουγκράζονται τις ανάγκες ανάπτυξης ή οργάνωσης της εταιρείας, συζητούν πιθανά εναλλακτικά σενάρια ,ερευνούν την υπάρχουσα αλλά και την αναπτυσσόμενη Παγκόσμια Αγορά για την εύρεση τεχνολογικών λύσεων, στοχοθετούν, προφυλάσσουν και φροντίζουν για την οργανωμένη υλοποίηση των έργων. Η πρόκληση, λοιπόν, του Διευθυντή Πληροφορικής στον εκσυνχρονισμό της τεχνολογίας των πληροφοριών, είναι η απόλυτη εφαρμογή μιας πολυδιάστατης στρατηγικής.