Ο ΕΟΠΥΥ ενέκρινε, σύμφωνα με πληροφορίες, την οικονομική προσφορά της εταιρείας Αρχειοθήκη Α.Ε. για το διαγωνισμό «Παροχή Υπηρεσιών Αποθήκευσης και Διαχείρισης Αρχείων».

Στο πλαίσιο του έργου η Αρχειοθήκη Α.Ε. θα προσφέρει, μεταξύ άλλων, τις εξής υπηρεσίες: Διαχείρισης Αρχείου, Μερικής Ψηφιοποίησης Αρχείου, Αποθήκευσης Αρχείου, Ανάκτησης Αρχείου, Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας, Ασφάλειας Αποθήκευσης & Διαχείρισης Αρχείου και Εκπαίδευσης προσωπικού ΕΟΠΥΥ. Για το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού, ο ανάδοχος θα προσφέρει όλο τον περιφερειακό και κεντρικό εξοπλισμό που απαιτείται, καθώς και οποιονδήποτε, άλλο, απαραίτητο εξοπλισμό που θα υποστηρίξει την προτεινόμενη, από αυτόν, λύση και την ολοκλήρωση της δομής του υπολογιστικού συστήματος (υφιστάμενος & νέος εξοπλισμός). Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται τα 1,219 εκατ. ευρώ (πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ).