Ο Επίτροπος της Ε.Ε για την Έρευνα, Επιστήμη και Καινοτομία, Carlos Moedas, και ο Aναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την Ευρωμεσογειακή πρωτοβουλία PRIMA (Partnership for Research & Innovation in the Mediterranean Area).

Στην παρέμβασή του  ο Aναπλ. Υπουργός, Κ. Φωτάκης, τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, και στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας προς μια οικονομία της γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό  ενισχύεται η έρευνα και οι νέοι επιστήμονες με πρόσθετους πόρους 240 εκ. € από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) παρά την αντίξοη οικονομική συγκυρία.

Ο Επίτροπος C. Moedas eπεσήμανε ότι η πρωτοβουλία PRIMA αποτελεί πρότυπο διπλωματίας της επιστήμης, βασισμένη στις αρχές της αλληλεγγύης και ισότητας με ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσόγειο και την επίλυση των πολλαπλών προκλήσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τη λειψυδρία, την πληθυσμιακή αύξηση και τη μετανάστευση. Στόχος της πρωτοβουλίας  PRIMA είναι η ενίσχυση καινοτόμων ερευνητικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων στους τομείς της διαχείρισης των υδάτων και των αγρο-διατροφικών συστημάτων στη Μεσόγειο.