Ο σύγχρονος Διευθυντής Πληροφορικής οφείλει να προτείνει λύσεις στην επιχείρηση του, να πρωτοπορεί, να μετουσιώνει την τεχνογνωσία του σε καινοτομία, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην επιχειρηματική ανάπτυξη, σύμφωνα με τον Γεώργιο Νικολαρόπουλο, CIO, ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΕΕΓΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ».

Ο Διευθυντής Πληροφορικής σήμερα καλείται να διαχειριστεί ένα σωρό από προκλήσεις, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι εξής:

  • Απλοποίηση των διαδικασιών και καλύτερης διαχείρισης των έργων (ακόμη και εν έτη 2015 το ποσοστό των έργων Πληροφορικής που καταφέρνουν να ολοκληρωθούν επιτυχώς και μέσα στο χρονοδιάγραμμα είναι μόνο 25%)
  • Θέματα ασφάλειας
  • Κανονιστική συμμόρφωση
  • Διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας (Big Data), σε συνδυασμό με έργα που αφορούν είτε Business Intelligence είτε ενοποίηση συστημάτων CRM/ERP
  • Αξιολόγηση λύσεων cloud, τόσο για λύσεις disaster recovery όσο και για backup, desktop virtualization κ.α.

Ειδικότερα, στον ασφαλιστικό τομέα οι προκλήσεις αφορούν την υλοποίηση νέων και καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων, τη μετάβαση σε σύγχρονους τρόπους πληρωμής (mobile and internet banking) και την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής για τα ασφαλιστικά γραφεία. Βασική προτεραιότητα θα πρέπει να παραμένει η γρήγορη εξυπηρέτηση του πελάτη, αλλά και του ασφαλιστικού μας συνεργάτη. Η μεγαλύτερη πρόκληση για μια ασφαλιστική επιχείρηση είναι να μπορεί να βρίσκεται πάντα δίπλα στον πελάτη, παρέχοντάς του όλο το φάσμα των διαθέσιμων υπηρεσιών μέσα από έξυπνες εφαρμογές. Δεν θα πρέπει να θυμόμαστε τον πελάτη μόνο όταν είναι να πληρώσει το ασφαλιστήριό του ή όταν μας χρειάζεται για να αποζημιωθεί.

Επίσης, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν στην πλάτη τους πολλά χρόνια ζωής με αποτέλεσμα να κουβαλάνε πληθώρα πληροφοριακών συστημάτων, διαφορετικών τεχνολογιών, πολλές φορές ασύνδετων μεταξύ τους. Η ενοποίηση, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό όλων αυτών των συστημάτων είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για έναν Διευθυντή Πληροφορικής. Η πρόκληση αυτή μεγαλώνει σημαντικά αν σκεφτεί κανείς την ποικιλία των εναλλακτικών λύσεων που πρέπει να αξιολογηθούν, καθώς και το γεγονός πως αρκετές ασφαλιστικές έχουν προσπαθήσει πολλάκις για κάτι τέτοιο, με φτωχά έως μηδενικά αποτελέσματα. Τέλος, σημαντικό θέμα στον κλάδο μας είναι η αφύπνιση της ασφαλιστικής συνείδησης και η ενημέρωση του Έλληνα πολίτη γύρω από τα διαφορετικά προϊόντα και λύσεις που μπορεί να βρει σε μια ασφαλιστική εταιρεία.

Το ΙΤ στο επίκεντρο της επιχειρησιακής στρατηγικής
Είναι γεγονός πως δεν υπάρχει στις μέρες μας λύση καινοτομίας ή παροχή σύγχρονης υπηρεσίας που να μην στηρίζεται σε ένα σύστημα Πληροφορικής. Το γεγονός αυτό αρκεί για να οδηγηθεί κανείς στο συμπέρασμα πως η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι ο κεντρικός κόμβος κάθε επιχειρησιακής στρατηγικής. Επομένως, η Πληροφορική φέρει το καθήκον να παρέχει όλα τα εργαλεία εκείνα που θα δώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην σύγχρονη ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση. Επίσης, η Πληροφορική οφείλει να παραδίδει λύσεις και εργαλεία που δίνουν στη Διοίκηση τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις έγκαιρα και ευέλικτα. Αυτό, μάλιστα, αποτελεί και έναν από τους προσωπικούς μου στόχους, σε κάθε ομάδα που έχω αναλάβει μέχρι σήμερα. Πιστεύω βαθιά πως πετυχημένο τμήμα Πληροφορικής είναι εκείνο που μπορεί να δει τη μεγαλύτερη εικόνα πίσω από κάθε ανάγκη ή νέο αίτημα και, τελικά, υλοποιεί συστήματα τόσο δυναμικά που ο χρήστης έχει τον έλεγχο και δεν εξαρτάται από την παρουσία κάποιου τεχνικού/προγραμματιστή.

Όσον αφορά την καινοτομία πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να τονίσουμε πως η καινοτομία δεν περιορίζεται στη Διεύθυνση Πληροφορικής. Καινοτομία προάγεται από τον κάθε υπάλληλο, το τμήμα Μάρκετινγκ, τις Πωλήσεις και, φυσικά, από τη Διοίκηση και την Πληροφορική. Το βάρος που πέφτει στη Διεύθυνση Πληροφορικής είναι λίγο μεγαλύτερο γιατί είναι εκείνο που θα προχωρήσει στην υλοποίηση και μάλιστα μέσα σε χρόνους πολλές φορές πιεστικούς. Ένας άλλος λόγος για αυτή την εστίαση είναι η μεγαλύτερη εξοικείωση με τεχνολογίες αιχμής, με λύσεις πρωτοποριακές, καθώς και με διεθνείς πρακτικές. Συνοπτικά, πιστεύω πως ο ρόλος μας ως Πληροφορική είναι να προτείνουμε υλοποιήσιμες ιδέες, να προσπαθούμε να τις εντάξουμε στο κλίμα της εκάστοτε εταιρείας, των συνεργατών της, του ανταγωνισμού αλλά και των χρηστών. Δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς καινοτομία και σε ένα τόσο δυσμενές οικονομικά περιβάλλον όσο το ελληνικό θεωρώ μονόδρομο την παροχή έξυπνων, φθηνών και κυρίως εύχρηστων υπηρεσιών προς τον πελάτη.

Επενδύσεις τριετίας στο ΙΤ
Μια ασφαλιστική επιχείρηση θα πρέπει την επόμενη 3ετία να έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της γύρω από τους ακόλουθους τομείς/τεχνολογίες:

1. Ενοποίηση συστημάτων, είτε μέσα από πραγματική ενοποίηση με in house development και υλοποίηση νέων πληροφοριακών συστημάτων είτε μέσα από την ενοποίηση δεδομένων των διαφόρων κεντρικών συστημάτων μέσα από έργα Business Intelligence, Data Cleansing και Data Warehouse.

2. Ασφάλεια συστημάτων, τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και σε επίπεδο λογισμικού.

3. Τεχνολογίες mobile και web προκειμένου να δημιουργηθεί η νέα γενιά προγραμμάτων που θα μπορούν να εξυπηρετούν τον πελάτη άμεσα, γρήγορα και εύκολα. Μια τέτοια προσέγγιση θα βοηθήσει τόσο τον τελικό πελάτη, αλλά και την ίδια την εταιρεία, η οποία θα αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξοικείωση με τέτοιου είδους λύσεις. Αυτό θα τη βοηθήσει να προχωρήσει τελικά σε λύσεις και προϊόντα τεχνολογιών Internet Of Things, Usage Based Insurance και ακόμη και σε πλατφόρμες ubiquitous computing.

4. Αρχιτεκτονικές τύπου microservices. Μιλάμε για ότι πιο σύγχρονο σε αρχιτεκτονικές συστημάτων Πληροφορικής, ουσιαστικά για τη μετεξέλιξη του Service Oriented Architecture (SOA). Είναι κάτι που πιστεύω πως θα δώσει σημαντική ευελιξία σε μια εταιρεία, καθώς θα μπορεί να υλοποιεί, αλλά και να ενσωματώνει off the shelf συστήματα με πολύ λιγότερο κόπο αλλά και κόστος – καθώς θα μειωθεί σημαντικά ο χρόνος της ενοποίησης όλων αυτών των διαφορετικών συστημάτων.

Είναι κάτι που στη δική μου εταιρεία έχουμε την πολυτέλεια να το ακολουθούμε τα τελευταία χρόνια, καθώς στηριζόμαστε σε μια πολύ δυνατή ομάδα Πληροφορικής, με έμπειρους προγραμματιστές και σημαντική τεχνογνωσία. Αυτό άλλωστε είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα για έναν Διευθυντή Πληροφορικής, ήτοι να έχει μια in house ομάδα που θα τον βοηθάει στην υλοποίηση του οράματος της εταιρείας σε σύγκριση με εταιρείες που στηρίζονται έως και 100% σε λύσεις off the shelf και outsourcing.

Μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης
Στο πλαίσιο του πλάνου ανάπτυξης του οργανισμού έχουμε προβεί σε μια σειρά από επενδύσεις που αφορούν την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής και των δικτύων, την αναβάθμιση του ERP από IBM OS400 σε τεχνολογίες Microsoft .NET, την επέκταση της Διεύθυνσης Πληροφορικής με προγραμματιστές και αναλυτές έμπειρους στα ασφαλιστικά προϊόντα και σε τεχνολογίες αιχμής και, τέλος, στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης λύσης Disaster Recovery με στρατηγικό μας συνεργάτη Η Διεύθυνση Πληροφορικής επιτελεί ένα σημαντικό έργο για τον οργανισμό και αυτό αποδεικνύεται από τις ακόλουθες δράσεις:

  • Ήμασταν η πρώτη ασφαλιστική που ενσωμάτωσε τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις τις ΤτΕ σχετικά με τις ασφαλιστικές εργασίες.
  • Δώσαμε πρώτοι στην αγορά μια ολοκληρωμένη λύση για τα ασφαλιστικά γραφεία όσον αφορά το ενιαίο σύστημα πληρωμών, το λεγόμενο και «πληρώνω/τυπώνω» όταν ο ανταγωνισμός είχε τη λύση «τυπώνω/πληρώνω».
  • Ήμασταν οι πρώτοι που μέσα από το νέο σύστημα online πληρωμών (pay.minetta.gr) δώσαμε στον τελικό πελάτη τη δυνατότητα να εξοφλήσει ένα ασφαλιστήριο αυτοκινήτου σε 12 άτοκες δόσεις.
  • Δώσαμε τη δική μας προσέγγιση σε mobile apps που προορίζονται για smartphones και tablets. Η προσέγγιση αυτή δεν αφορά απλά την ενημέρωση του πελάτη, αλλά έχει σκοπό να τον κάνει μέρος της ασφαλιστικής διαδικασίας, καθώς και να τον βοηθάει τις στιγμές που έχει ανάγκη την εταιρεία μέσα από μια πληθώρα εύχρηστων μενού και επιλογών.

Προετοιμάζοντας ένα ψηφιακό μέλλον
Όσον αφορά τα μελλοντικά μας πλάνα, ετοιμαζόμαστε για μια πολύ μεγαλύτερη ενοποίηση των πληροφοριακών μας συστημάτων προκειμένου να γίνει η καθημερινότητα των χρηστών/συνεργατών μας ακόμη καλύτερη. Επιπλέον, υλοποιούμε μια custom λύση Business Intelligence με λογισμικό που έρχεται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά και που θα παρέχει λύσεις τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο χρηστών, συνεργατών και πελατών. Η διαχείριση και η αξιολόγηση της πληροφορίας που υπάρχει μέσα στα συστήματά μας αποτελεί για εμάς μια από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες του νέου έτους. Στόχος μας είναι να δώσουμε σύντομα στους συνεργάτες μας την πιο σύγχρονη ασφαλιστική πλατφόρμα της αγοράς με υπηρεσίες που θα βγουν για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, ενώ ερευνούμε λύσεις Usage Based Insurance σε διάφορους ασφαλιστικούς κλάδους και ευελπιστούμε πως το 2016 θα είμαστε από τους πρωτοπόρους στο συγκεκριμένο τομέα.

Τέλος, σχεδιάζουμε μια νέα πλατφόρμα ενημέρωσης του τελικού πελάτη γύρω από τα ασφαλιστικά προϊόντα, καθώς πιστεύουμε πως υπάρχει σημαντική έλλειψη στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν πιστεύουμε πως ο Έλληνας δεν έχει ασφαλιστική συνείδηση. Θεωρώ ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες στη χώρα μας δεν έχουν καταφέρει να περάσουν σωστά το μήνυμά τους και πως υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος που χρειάζεται να διαβούν για να κάνουν τον Έλληνα κοινωνό της ασφαλιστικής διαδικασίας, αλλά και των κινδύνων από τους οποίους μπορούν να τον προφυλάξουν.

CIO, ένας διαρκώς εξελισσόμενος ρόλος
Ο Διευθυντής Πληροφορικής, παραδοσιακά, ήταν εκείνος που φρόντιζε για την έγκαιρη, πλήρη και χωρίς λάθη υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου της εταιρείας, αλλά και των διοικητικών κατευθύνσεων. Αυτό το κομμάτι παραμένει και σήμερα σε ισχύ και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναβαθμίζεται συνεχώς. Είναι ο λόγος που πιστεύω πως πάντα στις πρώτες προτεραιότητες ενός CIO θα πρέπει να βρίσκεται η απλοποίηση των διαδικασιών (agile managmenet), η οργάνωση της ομάδας παραγωγής λογισμικού με λιτές δομές (lean teams) και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ελέγχου και παράδοσης λογισμικού στην παραγωγή (continuous integration). Για εμένα προσωπικά ο ρόλος αυτός είναι δεδομένος και αυτονόητος.

Όμως, ο σύγχρονος Διευθυντής Πληροφορικής δεν είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο μόνο για να υλοποιήσει, αλλά και για να προτείνει. Έχει υποχρέωση να μπορεί να διακρίνει εκείνες τις λύσεις που θα δώσουν στην εταιρεία τις δυνατότητες να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό, αλλά και να πρωτοπορήσει. Έχει τη δύναμη που του δίνει η συνεχής ενημέρωση και ενασχόληση με τεχνολογίες αιχμής, έχει το καθήκον να μετουσιώσει τη γνώση αυτή σε καινοτομία και να προχωρήσει στις απαραίτητες προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Για να μπορεί να προτείνει, όμως, θα πρέπει να έχει οργανώσει σωστά το κομμάτι της έρευνας και να γνωρίζει βαθιά τόσο το τεχνικό κομμάτι όσο και τον εκάστοτε επιχειρησιακό τομέα. Μόνον έτσι θα μπορέσει να σχεδιάσει τα προϊόντα εκείνα που θα δώσουν στην εταιρεία το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι αυτός ο ρόλος που ξεχωρίζει τη νέα γενιά CIOs από την προηγούμενη και πιστεύω πως στο μέλλον θα δούμε το λόγο του Διευθυντή Πληροφορικής να έχει ακόμη μεγαλύτερο βάρος σε καίριες αποφάσεις που στο παρελθόν δεν θα είχε κανείς φανταστεί.