Η Uni Systems και οι συνεργάτες της Citrix, HP και Microsoft καθοδηγούν τη μετάβαση των Δήμων στη νέα διοικητική δομή της χώρας, η οποία θα δημιουργηθεί με βάση το σχέδιο Καλλικράτης, δημιουργώντας τυποποιημένες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών, άμεσα εφαρμόσιμες.

Με συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο και προτάσεις που έχουν εκπονηθεί με βάση την συσσωρευμένη εμπειρία των ανωτέρω εταιρειών στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Uni Systems και οι συνεργάτες της δημιούργησαν ολοκληρωμένες τυποποιημένες λύσεις, που θα υποστηρίξουν τον μετασχηματισμό των Δήμων σε ισχυρές και αποτελεσματικές αυτοδιοικητικές μονάδες, ικανές να ανταποκριθούν άμεσα, από την 1η Ιανουαρίου 2011, στις ανάγκες των πολιτών.

Οι λύσεις που βασίζονται στην ολοκληρωμένη σουίτα λογισμικών εφαρμογών Q-Prime, παρέχουν λειτουργική ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των προς ενοποίηση δήμων και δημιουργούν ένα περιβάλλον έτοιμο να διαχειριστεί τη νέα κατάσταση, σε όλες τις υπηρεσίες τους. Με κεντρικό μήνυμα «Η 1η Ιανουαρίου 2011 είναι εδώ!» οι λύσεις θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της Έκθεσης και Συνεδρίου Σύγχρονος Δήμος 2010, που πραγματοποιείται στις 8 και 9 Μαΐου στο Ζάππειο Μέγαρο, όπου το Σάββατο 8/5 θα υπάρχει και σχετική εισήγηση από τη Uni Systems με τίτλο «Εφαρμοσμένες πρακτικές μετάβασης των Δήμων με βάση το σχέδιο Καλλικράτης».