Σε μια μελέτη που έγινε πριν λίγους μήνες η οποία συνεχίζει να είναι επίκαιρη, σχετικά με την υιοθέτηση του cloud computing, η VMWare έκανε μία αρκετά ενδιαφέρουσα διαπίστωση: οι εταιρείες σχεδίαζαν να επενδύσουν σχεδόν το 1/3 (31%) του IT budget τους στο cloud.

Στη μελέτη συμμετείχαν 1.128 Διευθυντές Πληροφορικής από επτά χώρες της περιοχής ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), οι οποίοι ρωτήθηκαν για τα επενδυτικά τους πλάνα μέσα στους 18 επόμενους μήνες.Οπως φαίνεται από τη μελέτη, οι εταιρείες θέλουν να δώσουν ένα πιο ευέλικτο και παραγωγικό χαρακτήρα στην IT υποδομή τους, με το cloud να αποτελεί ξεκάθαρη προτεραιότητα.

Επιπλέον, το virtualization αποτελεί λέξη κλειδί, καθώς οι ερωτηθέντες το θεωρούν ως σημαντικό παράγονται για την ενεργοποίηση του cloud.Το cloud, λοιπόν, αποκτά ένα απόλυτα κεντρικό ρόλο για την IT υποδομή μιας εταιρείας. Δεν είναι μόνο τα οφέλη από τη μείωση του κόστους, δεν χρησιμοποιείται, πλέον, μόνο για την εκτέλεση των λιγότερων σημαντικών εφαρμογών. Προσφέρει περισσότερες δυνατότητες διαχείρισης, παίζει καταλυτικό ρόλο στην αναπόφευκτη σύγκλιση των τεχνολογιών, μεταμορφώνει τον κόσμο του IT όπως τον ξέραμε ως σήμερα. Και παράλληλα επιτρέπει στη Διεύθυνση Πληροφορικής να συμβάλει αποφασιστικότερα στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, αναβαθμίζοντας το ρόλο της.