Σύμφωνα με μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ICAP, ο κλάδος κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα συνεχίζει να επενδύει μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων από υπηρεσίες και κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από την πλειονότητα των χωρών της Ευρώπης, παρά την οικονομική ύφεση.

Τη στιγμή που τα έσοδα του κλάδου από υπηρεσίες παρουσίασαν σημαντική μείωση της τάξης του 35,7% από το 2007 και το EBITDA για το 2011 διαμορφώθηκε σε 1,12 δισ. ευρώ, η επένδυση του κλάδου σε υποδομές το 2011, ύψους 352 εκατ. ευρώ, ήταν η τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 12,7% των εσόδων από υπηρεσίες και στο 31% του EBITDA, ενώ δεν συμπεριλαμβάνει τη μεγάλη επένδυση, ύψους 380 εκατ. ευρώ για απόκτηση αδειών χρήσης φάσματος. Το 2011, η συνεισφορά του κλάδου των νέων τεχνολογιών στο ΑΕΠ της χώρας ανήλθε σε 3,4%, ενώ συνέβαλε στη διατήρηση και δημιουργία 59 χιλ. θέσεων εργασίας.

Μαζί με την υπόλοιπη αλυσίδα αξίας – προμηθευτές και έμποροι -, το σύνολο των δημόσιων εσόδων που δημιούργησε ο κλάδος για το 2011 ανήλθε σε 1,99 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη και η διείσδυση νέων υπηρεσιών δεδομένων έχει δώσει ώθηση στην αγορά ανάπτυξης κινητών εφαρμογών δεδομένων, με κύκλο εργασιών της τάξης των 300 εκ. ευρώ για το 2011 και αναμενόμενη ετήσια αύξηση της τάξης του 80% ετησίως μέχρι το 2014. Ωστόσο, το δυσμενές φορολογικό περιβάλλον δε δίνει τη δυνατότητα στον κλάδο να μεγιστοποιήσει τη συνεισφορά του στην ελληνική οικονομία, τους καταναλωτές και την κοινωνική ανάπτυξη.

H Ελλάδα παρουσιάζει σήμερα την υψηλότερη συνολική φορολόγηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη, με τους έμμεσους φόρους να επιβαρύνουν τους λογαριασμούς από 37% έως 48%.