Ο Κυριάκος Ξανθάκος ανέλαβε Marketing Director στην εταιρεία Netsemantics, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη επιχειρησιακού λογισμικού στους τομείς του τουρισμού και των τηλεπικοινωνιών. Ο Κυριάκος Ξανθάκος προέρχεται από τον χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στα θέματα Marketing.