Ο κλασσικός Κύβος του Rubik απαρτίζεται από έξι επιφάνειες και η κάθε μία επιφάνεια χαρακτηρίζεται από ένα διαφορετικό χρώμα...

Κάθε επιφάνεια διασπάται σε εννιά τετράγωνα τα οποία περιστρέφονται ανεξάρτητα με έναν ειδικό μηχανισμό που διαθέτει ο κύβος. Ο κύριος στόχος του χρήστη του κύβου είναι να λύσει τα μπερδεμένα χρωματιστά τετράγωνα με το να συνδυάσει τον ίδιο χρωματισμό σε όλες τις επιφάνειες.

Ας θεωρήσουμε ότι ο Κύβος του Rubik στην οποιαδήποτε μορφή του, όπου οι επιφάνειες έχουν διαφορετικά χρώματα απεικονίζει ένα έργο. Αυτο σημαίνει οτι στις περιπτώσεις όπου ο κύβος έχει διαστάσεις 2x2x2 ή 3x3x3 ή 4x4x4 θεωρείται πάντα ως η διαμόρφωση ενός έργου. Το μέγεθος ενός έργου και η δυσκολία την οποία θα αντιμετωπίσει μια ομάδα ανθρώπων για να δώσουν την λύση αφορά το project scope του έργου, όπως συμβαίνει και με τα διάφορα μεγέθη του Κύβου του Rubik.

Με άλλα λόγια, οι διαστάσεις του κύβου ή αλλιώς το project scope διαμορφώνουν την πολυπλοκότητα της λύσης του έργου. H κάθε κίνηση χρήστη που απαιτείται για να ολοκληρωθεί το έργο αντικατοπτρίζουν τις διεργασίες (tasks) που πρέπει να εκτελεστούν απο τους πόρους (resources). Φυσικά για να επιτευχθεί η ολοκλήρωση αυτού του έργου απαιτείται και ένας κεντρικός μηχανισμός που διεκπεραιώνει τις κινήσεις επιτυχώς, με άλλα λόγια, ο project manager.

Project Scope
Ενα άλλο χαρακτηριστικό του Κύβου του Rubik είναι το ότι η κάθε μπερδεμένη κατάσταση και επομένως κάθε έργο έχει μια αρχή και μία λύση, δηλαδή τα παραδοτέα. Στην περίπτωση του Κύβου του Rubik με διαστάσεις 2x2x2 εύκολα παρατηρεί κάποιος ότι η λύση είναι απλή και ίσως θέμα ελάχιστων δευτερολέπτων. Στην περίπτωση τού κύβου με διαστάσεις 3x3x3 η λύση φαίνεται αρκετά δυσκολότερη και η προσπάθεια μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα. Στην περίπτωση τού κύβου με διαστάσεις 4x4x4 η λύση ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά δευτερόλεπτα.

Project Quality
Ενα κύριο χαρακτηριστικό που κάνει κάποια έργα να πρωτοστατούν με την άριστη ποιότητά τους, είναι η προσοχή που επιδεικνύει η ομάδα ανθρώπινων πόρων που συμμετείχε στην υλοποίηση του έργου, στην ποιότητα της υπηρεσίας και των παραδοτέων που προσφέρονται στον πελάτη. Η λύση σε ένα μπερδεμένο status του Κύβου του Rubik μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά ή λιγότερο εάν διασφαλιστεί ότι χρησιμοποιούνται βέλτιστες πρακτικές για να λυθεί ο γρίφος.

Στην περίπτωση του Κύβου του Rubik έχουν εφευρεθεί ορισμένοι αλγόριθμοι, οι οποίοι δρουν σαν συντονιστικοί παράγοντες ή project tools για τον τρόπο που ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει ορισμένες ενέργειες για να επιτύχει τη γρήγορη λύση του γρίφου. Με τον ίδιο τρόπο, ο project manager πρέπει να αποτελεί τον συντονιστικό μηχανισμό που θα εξασφαλίσει και θα συνδράμει όσο το περισσότερο δυνατό στην αυξημένη παραγωγικότητα και ποιοτική λύση του δικού του γρίφου, τηρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο το προγραμματισμένο scope, χρονοδιάγραμμα και κόστος έργου.

Project Duration
Η διάρκεια υλοποίησης και η πολυπλοκότητα διεργασιών συνδέονται άμεσα με το συμφωνημένο project scope του έργου. Η διάρκεια υλοποίησης ενός έργου σχετίζεται και με το κόστος υλοποίησης. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Κύβου του Rubik εάν δούμε ότι το παγκόσμιο ρεκόρ στο speedcubing και στη λύση του Κύβου του Rubik 3x3x3 είναι 7.08 δευτερόλεπτα και ενός κύβου Ρούμπικ με μεγαλύτερο scope 4x4x4 είναι 36.46 δευτερόλεπτα διακρίνουμε ότι η διαφορά στη μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου οφείλεται στις περισσότερες κινήσεις και αλγόριθμους που πρέπει ο speedcuber να χρησιμοποιήσει για να ολοκληρώσει το έργο του.

Project Cost
Το κόστος για να λυθεί ο Κύβος του Rubik απαιτεί χρόνο είτε αυτό κυμαίνεται απο μερικά δευτερόλεπτα μέχρι και αρκετά λεπτά. Σε ανάλογη περίπτωση του project management υπάρχει ένα project scope για το οποίο απαιτείται η δέσμευση ή χρήση πόρων, εργαλείων, εφαρμογών, τεχνικών, μεθόδων, τεχνογνωσίας για ένα χρονικό διάστημα τα οποία με τη σειρά τους αντικατοπτρίζουν κάποιο κόστος.

Ο Κύβος του Rubik έχει διάφορες πλευρές οι οποίες πρέπει να αναλυθούν, όπως και ένα έργο έχει διάφορες πτυχές που πρέπει να διαχειριστεί ο project manager. Η διασύνδεσή του με τη διαχείριση έργων σημαίνει μια ιδιομορφία ως προς τα όρια που θέτει στα οποία δεσμεύεται ο project manager να εργαστεί, τους κανόνες που πρέπει να τηρηθούν για να ολοκληρωθεί το έργο, τον τρόπο που πρέπει να συνυπάρξουν διαφόρων ιδιοτήτων ανθρώπινοι πόροι και να συνδράμουν στην επιτυχία του έργου, καθώς και τις τεχνικές που πρέπει να ισχύσουν για παραγωγική και τάχιστη ολοκλήρωση του έργου.

O Krikor Maroukian είναι Group Associate Project Manager της Printec