Την αποχώρηση του ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Βερύκιος από την εταιρεία Westnet Distribution που ανήκει στον Όμιλο εταιρειών του Πάνου Γερμανού.

Ο Κ. Βερύκιος εντάχθηκε στο δυναμικό της Westnet Distribution το 2006 και διετέλεσε  Διευθύνων Σύμβουλος μέχρι και σήμερα συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της εταιρείας ενώ δεν έχει ανακοινώσει το επόμενο βήμα του.