Τη θέση του διευθυντή πληροφορικής στην Βιοϊατρική ανέλαβε ο Μάρκος Σπέης. Ο κ. Σπέης αποχώρησε από το Μητέρα, όπου ασκούσε καθήκοντα chief information officer.