Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε την αποχώρηση του Kevin Copp,. Από την 1η Ιουλίου, ο Μπάμπης Μαζαράκης ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Θεμάτων του ομίλου ΟΤΕ.

Ο Μ. Μαζαράκης διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των Χρηματοοικονομικών Θεμάτων σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πριν την ένταξή του στον Όμιλο του ΟΤΕ, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Οικονομικών του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ προηγουμένως ήταν Οικονομικός Διευθυντής ομίλου και Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής στον Όμιλο Τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν. Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και MBA από το Ohio State University, The Fischer School of Business.