Ο Θωμάς Σπυριδάκης, Διευθυντής Πληροφορικής της BSB ΑΒΕΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, εξηγεί γιατί η Διεύθυνση Πληροφορικής σήμερα είναι αναγκασμένη να υιοθετήσει νέα, τελείως διαφορετικά, μοντέλα από τα συνηθισμένα.

Ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής έχει, πλέον, ξεφύγει από τα στενά πλαίσια ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών και υποδομών. Ο σύγχρονος Διευθυντής Πληροφορικής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του executive management team, συμμετέχοντας άμεσα στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να δίνει λιγότερη έμφαση στις κλασικές τεχνολογίες που έχει μάθει να υπηρετεί παραδοσιακά και να επικεντρωθεί πολύ περισσότερο στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ως μάνατζερ, ηγέτης και influencer.

Οι μελλοντικές Διευθύνσεις Πληροφορικής θα πρέπει, ως εκ τούτου, να είναι ολιγομελείς, λιτές, ευέλικτα και πιο στρατηγικές. Βασικός ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής αποτελεί η δημιουργία ενός νέου ευέλικτου τμήματος, προσαρμοσμένου και εξοπλισμένου για το μέλλον, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και να ανταποκριθεί σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, σε πραγματικό χρόνο.

Αποτελεσματικότητα και αμεσότητα
Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει επιφέρει μια ποικιλία αρνητικών επιρροών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σε αυτές που έχουν μεγάλο δανεισμό, έλλειψη οργάνωσης, θολά οράματα και συγκεχυμένους στόχους. Η BSB, πρωτοπόρος στην γυναικεία ένδυση και σεβόμενη την ιστορία της, λειτουργώντας προληπτικά και έγκαιρα, έχει ήδη προβεί από το 2009 σε μια εκ βάθρων αναδιάρθρωση διαδικασιών και λειτουργιών, καθώς και σε μια ορθολογικότερη κατανομή ρόλων στα στελέχη της και στο προσωπικό της.

Με τη χρήση σύγχρονων χρηματοοικονομικών μοντέλων και εργαλείων, τα budget των τμημάτων ελέγχονται και παρακολουθούνται αναλυτικά και διεξοδικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ουσιαστική μείωση των εξόδων και την ταυτόχρονη αξιοποίηση των κονδυλίων σε άλλους, πιο προσοδοφόρους τομείς. Η ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών και καινοτομιών έχουν συμβάλει και οδηγήσει την εταιρεία σε ευελιξία επιλογών και έγκαιρη λήψη αποφάσεων. Τα έργα, πλέον, που επιλέγονται πρέπει να αποδίδουν άμεσα, να είναι οικονομικά, και να προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην εταιρεία και στον τελικό καταναλωτή.

Η BSB, εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της εποχής μας, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες τεχνολογίες και στη συμβολή της Πληροφορικής, προκειμένου να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Στο διάστημα των τελευταίων επτά ετών, η εταιρεία έχει επενδύσει μεγάλα ποσά και πόρους στις σύγχρονες τεχνολογίες κι έχει υλοποιήσει με μεγάλη επιτυχία δεκάδες έργα Πληροφορικής. Χαρακτηριστικό και καινοτόμο έργο αποτελεί η ανάπτυξη custom Business Intelligence πλατφόρμας για τον online και real time έλεγχο του δικτύου λιανικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής δημιουργώντας ένα σύστημα από διαδραστικά dashboards, δυναμικούς πίνακες με πληθώρα αλληλοεπιδρούμενων KPI’s, what-if σεναρίων, εξειδικευμένων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών λιανικής, πληθώρα reports και εικονικών προσομοιώσεων – και όλα αυτά διαθέσιμα από οπουδήποτε και οποτεδήποτε – προσφέρει ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο προϊόν στη διάθεση της εταιρείας και ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι του εγχώριου, αλλά και ξένου ανταγωνισμού.

Ενδυση και τεχνολογία
Ο κλάδος της ένδυσης στην Ελλάδα είναι πολύ ιδιαίτερος και έντονα επιρρεπής στις κοινωνικοοικονομικές μεταβολές. Οσον αφορά τη διείσδυση σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών στον κλάδο της ένδυσης τα περισσότερα αξιόλογα παραδείγματα είναι σχετικά πρόσφατα. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά τον κλάδο και οι επιχειρηματίες είναι πολύ διστακτικοί στις όποιες νέες επενδύσεις. Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχουν περιπτώσεις επιχειρήσεων – όπως η BSB – που τις προκλήσεις της εποχής τις αντιμετωπίζουν με αποφασιστικότητα, βούληση και τάση για επενδύσεις σε τεχνολογίες υψηλού επιπέδου.

Τα οφέλη που απορρέουν είναι άμεσα και συμβάλουν σε δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους και την έκθεσή τους σε υψηλά ρίσκα. Ταυτόχρονα, σε μεγάλο βαθμό έχει γίνει αντιληπτό ότι η χρήση agile μεθοδολογιών και διοίκησης έργων προσφέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα στη χρονική παραλαβή των τελικών προϊόντων, στην ποιότητα, στη συνεργασία και στην καινοτομία. Σίγουρα, οι επιχειρήσεις ένδυσης πρέπει να επενδύσουν σε νέα μοντέλα management και διοίκησης, πλήρως εναρμονισμένα με τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και μεθόδους.