Ο Νίκος Γιαννακάκος ανέλαβε καθήκοντα business development senior manager στη Globo Technologies. Ο κ. Γιαννακάκος προέρχεται από τη Vodafone, όπου διετέλεσε για 7,5 χρόνια group brand manager και διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη υπηρεσιών VAS (Value Added Services).

Σύμφωνα με τη Globo Technologies, ο κ. Γιαννακάκος θα συμβάλλει ουσιαστικά με τις γνώσεις και την εμπειρία του στην στρατηγική ανάπτυξη και τοποθέτηση της εταιρείας στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα.