Ο Νικόλαος Μπαρλίγκας ανέλαβε, πρόσφατα, καθήκοντα Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου στα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ).

Ο Ν. Μπαρλίγκας παραμένει επίσης Διευθυντής της Διεύθυνσης Infrastructure Management & IT Support του Ομίλου της ΕΧΑΕ. Στο παρελθόν κατείχε διάφορες θέσεις στον όμιλο των Ελληνικών Χρηματιστηρίων όπως τη θέση του Διευθυντή Πληροφορικής στη θυγατρική εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».