Ο ΟΤΕ έχει αναλάβει σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο "Προκήρυξη διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης 626 σχολείων στους Νομούς Αττικής (Ά Αθήνας, Αν. Αττική) και Βοιωτίας για δύο έτη" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ήταν 823.155 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ το τελικό συνολικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 716.277 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε το Μάιο του 2007 είχαν κατατεθεί δύο προσφορές.