Ο ΟΤΕ υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την ΕΔΕΤ για το έργο "Διεύρυνση Οπτικού Δικτύου Κορμού και Πρόσβασης ΕΔΕΤ 3".

Το αντικείμενο του έργου αφορά την προσφορά υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης με απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης για 15 έτη, ζευγών οπτικών ινών (ένα ζεύγος οπτικών ινών ανά διαδρομή) για την υλοποίηση δικτύου κορμού, την σύνδεση φορέων της ΕΔΕΤ και την μελλοντική διασύνδεση του δικτύου κορμού της ΕΔΕΤ με γειτονικές Βαλκανικές χώρες, σε υπερ-υψηλές ταχύτητες με χρήση οπτικών τεχνολογιών, με σύμβαση τύπου IRU (Indefeasible Right of Use).

Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 3,6 εκατ. ευρώ με περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο ΟΤΕ κατέθεσε τη μοναδική προσφορά για το εν λόγω έργο.