Ο ΟΤΕ υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την ΕΘΕΛ για τη δομημένη καλωδίωση της.

Ο ΟΤΕ υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την ΕΘΕΛ για το έργο Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος δομημένης καλωδίωσης και τηλεφωνικού κέντρου επιχειρησιακού (ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα) για τη μεταφορά δεδομένων και φωνής, το οποίο είχε προκηρυχθεί το 2006. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 855 χιλιάδες ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για τον εν λόγω διαγωνισμό δεν έγινε κατάθεση άλλων προσφορών.