Ο ΟΤΕ έλαβε την υψηλότερη διάκριση - Silver για την Εταιρική Υπευθυνότητα κατά την απονομή των βραβείων του πρώτου CR Index στην Ελλάδα.

To CR Index είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης και ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς δείκτες μέτρησης της απόδοσης των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Χρησιμοποιείται ως εθνικός δείκτης ΕΚΕ σε διάφορες χώρες.
Το πρώτο ελληνικό CR Index εισήχθη από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, σε συνεργασία με το BITC (Business in the Community) το 2008 και συμμετείχαν σημαντικές επιχειρήσεις. Η αξιολόγηση των εταιρειών έγινε βάσει διεθνών προτύπων και κριτηρίων για τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στον τομέα της εταιρικής ευθύνης και την επίδρασή τους στην κοινωνία, το περιβάλλον, την αγορά και στους εργαζόμενους.