Οι μέτοχοι του Οργανισμού ενέκριναν, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, τη διείσδυση του ΟΤΕ στις δορυφορικές τηλεοπτικές υπηρεσίες και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή πάσης φύσεως τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομητικών, διαδραστικών κ.λ.π. και μέσω της δορυφορικής μετάδοσης. Επίσης, εγκρίθηκε η είσοδος του Οργανισμού στην “πράσινη ενέργεια” με την ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, οι αποφάσεις της Γ.Σ. ήταν οι εξής: Τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας για την επέκταση των δραστηριοτήτων στον τομέα της παροχής τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών υπηρεσιών και οιωνδήποτε σχετικών με αυτές δραστηριοτήτων, καθώς και στον τομέα της “πράσινης ενέργειας”.

Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ, ανακοινώθηκε επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά την συνεδρίασή του
την 23η Ιουνίου 2010, εξέλεξε ως νέα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ. Στάθη Ανέστη, Nικόλαο Καραμούζη, Δημήτρη Τζουγανάτο, Βασίλη Φουρλή και Μιχάλη Μπλέτσα σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, κ.κ. Ι. Αϊβάζη, Χ. Δημητρίου, Λ. Ευαγγελίδη, Κ. Μίχαλου και Ι. Μπενόπουλου, μέχρι τη λήξη της θητείας τους, δηλ. μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2012.

Οι κ.κ. Μιχάλης Μπλέτσας, Βασίλειος Φουρλής και Δημήτριος Τζουγανάτος, ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με το Ν.3016/2002 όπως ισχύει, ως αντικαταστήσαντες τους παραιτηθέντες κ.κ. Μπενόπουλο, Μίχαλο και Ευαγγελίδη, οι οποίοι είχαν ορισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26ης Ιουνίου 2009 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.