H ΟΤΕ ανακοίνωσε πρόταση επαναγοράς των ομολόγων λήξεως Μαΐου 2016 και Φεβρουαρίου 2018 καθώς και πρόθεση έκδοσης νέου ομολόγου τετραετούς διάρκειας. Τα ομόλογα λήξεως Μαΐου 2016 θα επαναγορασθούν σε τιμή 101,50%, ενώ τα ομόλογα λήξεως Φεβρουαρίου 2018 θα επαναγορασθούν σε τιμή η οποία θα καθοριστεί βάσει των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς (mid swap rates), πλέον περιθωρίου 350 bps (μονάδων βάσης).

Το τελικό ποσό των ομολόγων που πρόκειται να επαναγορασθούν θα καθορισθεί από τον ΟΤΕ και θα εξαρτηθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση νέας έκδοσης ομολόγου. Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων της OTE, θα είναι σε ευρώ και θα φέρει σταθερό επιτόκιο. Αναφορικά με τα ομόλογα λήξεως Μαΐου 2016, οι ομολογιούχοι στους οποίους θα γίνει κατανομή του νέου ομολόγου και ταυτόχρονα θα υποβάλλουν προς επαναγορά ομόλογα λήξεως Μαΐου 2016, θα λάβουν προτεραιότητα αποδοχής της πρότασης επαναγοράς. Δεν θα δοθεί αντίστοιχη προτεραιότητα αποδοχής σε λοιπούς ομολογιούχους. Στόχος είναι η διαχείριση της λήξης των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ΟΤΕ με αποδοτικό τρόπο.