Ο ΟΤΕ ΑΕ ανακοίνωσε ότι η θυγατρική του εταιρεία ΟΤΕ plc ολοκλήρωσε τη διαδικασία επαναγοράς ομολόγων λήξεως Αυγούστου 2013 και Απριλίου 2014 έναντι μετρητών.

Η OTE plc αποδέχτηκε συνολικά προσφορές  επαναγοράς ύψους €106,2 εκατ. από το ομόλογο λήξεως Αυγούστου 2013 και €92,5 εκατ. από το ομόλογο λήξεως Απριλίου 2014. Τα επαναγορασθέντα ομόλογα παραδόθηκαν για ακύρωση. Κατά συνέπεια τα ονομαστικά ποσά των ομολόγων λήξεως Αυγούστου 2013 και Απριλίου 2014 ανέρχονται πλέον σε €713,8 εκατ και €407,5 εκατ αντίστοιχα.