Ο ΟΤΕ ενδυναμώνει τη στρατηγική του συνεργασία με τη Cisco επιτυγχάνοντας την πιστοποίησή του ως Gold Partner.

Η παραπάνω πιστοποίηση προέκυψε μέσα από εκτενή διαδικασία αξιολόγησης και καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και ποιότητας που απολαμβάνουν οι εταιρικοί / επιχειρησιακοί πελάτες του ΟΤΕ. Η πιστοποίηση Gold Partner αναγνωρίζει την υψηλή τεχνογνωσία του ΟΤΕ σε εξειδικευμένες δικτυακές τεχνολογίες και επιβεβαιώνει την υπεροχή και αποτελεσματικότητα του ΟΤΕ στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη εξειδικευμένων λύσεων προστιθέμενης αξίας με εγγυημένη ποιότητα.

Παράλληλα, στο ετήσιο παγκόσμιο Συνέδριο Συνεργατών της Cisco, που έλαβε χώρα στο San Francisco, ο ΟΤΕ έλαβε δύο σημαντικές διακρίσεις ως Enterprise Partner για το 2010 για την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας και ως Service Provider Partner για το 2010 για την ίδια περιοχή.