Νέα μείωση προσωπικού σχεδιάζει ο ΟΤΕ, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του, Παναγιώτη Βουρλούμη, ενόψει της ΔΕΘ.

Ο Π. Βουρλούμης εκτίμησε ότι “αν η μείωση γίνει σωστά, μπορούν να αποχωρήσουν 2.000 άτομα, χωρίς να κλονιστεί η λειτουργία του Οργανισμού, και ίσως να προσληφθούν 500 νέοι άνθρωποι”. Δεν πρόκειται για σχέδιο μαζικής εθελούσιας εξόδου, αλλά για μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση, με βάση την ποιοτική αξιολόγηση των εργαζομένων: ο ΟΤΕ μελετά το σε ποια συγκεκριμένα άτομα -από τους 12.000 εργαζομένους- μπορούν να δοθούν κίνητρα, “ώστε να αποφασίσουν να φύγουν οικειοθελώς”. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου δεν έχει προσδιοριστεί.