Στο πλαίσιο του προγράμματός του Εταιρικής Υπευθυνότητας με τίτλο «Σχέση Ευθύνης» και συγκεκριμένα στον τομέα «Σχέση Ευθύνης... με την Κοινωνία», ο ΟΤΕ υποστηρίζει το έργο της ψηφιακής τεκμηρίωσης χιλιάδων διαφορετικών αντικειμένων που ανήκουν στο Μουσείο Μπενάκη.

Σπάνια χειρόγραφα, βυζαντινά έργα τέχνης, ζωγραφικά έργα και γλυπτά, αρνητικά παλαιών φωτογραφιών, αρχιτεκτονικά σχέδια, αποκτούν μια νέα ψηφιακή «υπόσταση», αναδεικνύονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Μουσείου www.benaki.gr και παρουσιάζονται σε ειδικές περιοδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ψηφιακή τεκμηρίωση συνίσταται στην αναλυτική και με βάση τα διεθνή πρότυπα ηλεκτρονική  καταγραφή των στοιχείων του εκάστοτε αντικειμένου, και στην ψηφιοποίηση της εικόνας του με σάρωση ή φωτογράφηση σε συνθήκες κατάλληλες για την όσο το δυνατόν καλύτερη απεικόνισή του.

Στη συνέχεια, οι πληροφορίες για τα αντικείμενα εισάγονται ηλεκτρονικά στο Σύστημα Διαχείρισης και Τεκμηρίωσης των Συλλογών και Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη, που περιλαμβάνει ήδη περίπου 140.000 τεκμήρια (μουσειακά αντικείμενα, αρχιτεκτονικά σχέδια και μουσειακές φωτογραφίες) και περίπου 42.000 ψηφιακές εικόνες.

Η ψηφιοποίηση των συλλογών που διαθέτει ένα μουσείο είναι ιδιαίτερα σημαντική. Δημιουργεί απεριόριστες δυνατότητες διαχείρισης των πληροφοριών του, ξεπερνώντας κατά πολύ τον συμβατικό τρόπο διαχείρισης και ανάδειξης των πολιτισμικών αγαθών.

Επίσης, διευκολύνει την τεκμηρίωση τους (ιστορικό απόκτησης, περιγραφή, χρονολόγηση, συντήρηση και ασφάλιση, κ.α.), δίνει σημαντική ώθηση στην προβολή και αξιοποίησή τους για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και στην ανάδειξή τους σε παγκόσμια κλίμακα μέσω συνεργασιών με ομοειδή ιδρύματα και φορείς.