Ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, καθηγ. Κώστας Φωτάκης και ο Επικεφαλής Επιστήμονας (Chief Scientist) του Ισραήλ, Avi Hasson πραγματοποίησαν συνάντηση με αντικείμενο τη διεύρυνση της συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ στην Έρευνα και την Καινοτομία.

Ο κ. Hasson είναι ο κρατικός αξιωματούχος που συντονίζει την πολιτική του Ισραήλ σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Η επίσκεψή του στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κοινής διακήρυξης που εξέδωσαν στις 27 Ιανουαρίου οι Πρωθυπουργοί της Ελλάδας και του Ισραήλ, για την προώθηση της συνεργασίας των δύο κρατών στους τομείς της έρευνας και επιχειρηματικότητας, με μοχλό την καινοτομία. Μεταξύ άλλων αναπτύσσεται το πρόγραμμα «Ουρανός», που προσβλέπει στην δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας των δύο χωρών για την διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων που στηρίζονται στην Έρευνα και την Καινοτομία. Στην κοινή συνέντευξη Τύπου, οι κ. Hasson και Φωτάκης ανακοίνωσαν τη δεύτερη κοινή πρόσκληση προς ισραηλινές και ελληνικές επιχειρήσεις, με δυνητική συμμετοχή ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων και ευρύτερη προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, για την υποβολή προτάσεων για κοινά έργα έρευνας και ανάπτυξης.