Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων αναλαμβάνει ο Πέτρος Τριάρχης στη θέση του Μιχάλη Χατζηθεοδώρου.

Ο κ. Τριάρχης είναι απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του σε μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα ως στέλεχος σε τμήματα πωλήσεων και οικονομικής διεύθυνσης. Διετέλεσε Οικονομικός Διαχειριστής σε σημαντικά τεχνικά έργα στην Ελλάδα.