Ο Παναγιώτης Γκεζερλής αναλαμβάνει την ανάπτυξη των πωλήσεων στην Ελλάδα και τον συντονισμό των γραφείων του εξωτερικού της Upstream στο Brands Mobile Marketing Business Unit, από τη θέση του business development director.

Πέρα από την ανάπτυξη των πωλήσεων στην Ελλάδα, ο κ. Γκεζερλής θα είναι υπεύθυνος και για τον συντονισμό και την στήριξη των αντίστοιχων τμημάτων του Λονδίνου, της Ρώμης, του Τορόντο και του Μεξικού, δεδομένης και της στρατηγικής της Upstream για έντονη ανάπτυξη στο εξωτερικό σε καινοτόμες mobile υπηρεσίες και εφαρμογές που ήδη παρέχει σε 40 χώρες.

Ο Παναγιώτης Γκεζερλής προέρχεται από την εταιρεία φωνητικών εφαρμογών VoiceWeb, όπου διετέλεσε chief commercial officer και business development director για 4,5 χρόνια. Νωρίτερα διετέλεσε CEO της εταιρείας Εκδοτική Ελλάδος.