Την απόφαση του να αποχωρήσει από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Quest Συμμετοχών, ανακοίνωσε ο Παντελής Τζωρτζάκης, ώστε να ασχοληθεί με νέες δικές του επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ο Π. Τζωρτζάκης είναι ένα από τα σημαντικότερα και ιστορικά στελέχη της αγοράς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και ιδρυτής της Forthnet AE. Διετέλεσε Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια της θητείας του καταρτίστηκε η πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, που έθεσε τις βάσεις για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη χώρα. Σχετικά με την παραίτησή του ο ίδιος δήλωσε: «Σχετικά πρόσφατα αποφάσισα να αφιερωθώ σε νέες, προσωπικές μου δραστηριότητες. Για τον λόγο αυτό, έκρινα ότι η καθημερινή διοίκηση της Quest Συμμετοχών, καθώς και οι εκτελεστικές μου αρμοδιότητες πρέπει να ανατεθούν σε κάποιον άλλο». Από την πλευρά της εταιρίας, ο Πρόεδρος Θεόδωρος Φέσσας δήλωσε: «Τα τρία χρόνια που ο Παντελής είχε τη διοίκηση του Ομίλου, ενισχύθηκε σημαντικά η θέση μας, τόσο οικονομικά όσο και επιχειρηματικά, με επενδύσεις σε νέες, στρατηγικά επιλεγμένες δραστηριότητες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που παραμένει στο Δ.Σ. του Ομίλου και είμαι βέβαιος για την εποικοδομητική συνέχιση της».