Κατά της συνεδρίασή του, χτες, το Διοικητικό Συμβούλιο της Quest Συμμετοχών εξέλεξε τον Παντελή Τζωρτζάκη στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.

Συνεπώς το Δ.Σ. το οποίο εξελέγη στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 6 Ιουνίου, ανασυγκροτείται ως ακολούθως: Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος Δ.Σ., Παντελής Τζωρτζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Φαίδων Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικά μέλη: Ευτυχία Κουτσουρέλη, Μάρκος Μπιτσάκος, Απόστολος Παπαδόπουλος, και μη εκτελεστικά: Μιχαήλ Πάππαρης, Κωνσταντίνος Ρήγας, Απόστολος Ταμβακάκης. Ο Π. Τζωρτζάκης εξελέγη, επίσης, Πρόεδρος Δ.Σ. των κυριοτέρων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου (ACS Courier, Info Quest Technologies, iSquare, Unisystems) μετά από τις αντίστοιχες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των εν λόγω εταιρειών.