Η Κατερίνα Θ. Κατριβάνου, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων, Υπεύθυνη Πληροφορικής, μιλάει για το όραμα του Δήμου Αθηναίων για τη λειτουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού δήμου στην υπηρεσία του πολίτη.

NetWeek: O Δήμος Αθηναίων, ως ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της χώρας, πότε ξεκίνησε να αξιοποιεί και σε ποιο βαθμό τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση των δημοτών της πόλης;

Κατερίνα Θ. Κατριβάνου: Το ενδιαφέρον του Δήμου Αθηναίων για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο προς το δημότη, όσο και προς τον επισκέπτη της πόλης, ξεκίνησε κατά τη δεκαετία του ’80, όταν ακόμα η Πληροφορική στην Ελλάδα αποτελούσε μια «ομιχλώδη» και γενικώς άγνωστη έννοια. Ωστόσο, ο Δήμος Αθηναίων αντιλήφθηκε έγκαιρα τις επερχόμενες αλλαγές που θα έφερνε η τεχνολογία, γι΄ αυτό και φρόντισε να προετοιμαστεί αναλόγως, ώστε να είναι σε θέση να τις αξιοποιήσει τόσο για όφελος των πολιτών, όσο και για τη βελτίωση της δικής του εσωτερικής λειτουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ίδρυση της ΔΑΕΜ, που αποτελεί το βασικότερο «εργαλείο» του Δήμου Αθηναίων για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις λειτουργίες και τις υπηρεσίες του Δήμου, όσο και για την ανάπτυξη ισχυρής τεχνογνωσίας που αποτελεί και το κλειδί για τη βέλτιστη υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών σήμερα, αλλά και στο μέλλον.

Στην προσπάθειά του για βέλτιστη εφαρμογή των τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), ο Δήμος Αθηναίων έθεσε ως βασική προτεραιότητα την αξιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», μέσα από το οποίο υλοποίησε μία σειρά από σημαντικά έργα που έχουν στόχο τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην κατεύθυνση της γρήγορης, αξιόπιστης και ασφαλούς εξυπηρέτησης του δημότη.

Με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η Δημοτική Αρχή συνέβαλε αφενός στην ψηφιακή σύγκλιση των προτύπων λειτουργίας του Δήμου Αθηναίων με αυτά των άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών δήμων, και αφετέρου στην απλούστευση των διαδικασιών των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Σημείο αναφοράς της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών από το Δήμο Αθηναίων αποτελεί η ιστοσελίδα του ΔΑ (www.cityofathens.gr), η οποία αποτελεί ένα εύχρηστο και πολυχρηστικό εργαλείο, που εξυπηρετεί τόσο το Δημότη, όσο και τον επισκέπτη της πόλης.

NetWeek: Μπορείτε να μας αναφέρετε ορισμένες από τις τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την εξυπηρέτηση του πολίτη, και οι οποίες χρησιμοποιούνται από το Δήμο Αθηναίων;

Κατερίνα Θ. Κατριβάνου: Οπως γνωρίζετε, Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει πρώτα από όλα καθημερινότητα του πολίτη, και σε αυτό επικεντρώθηκε από την αρχή η πληροφοριακή υποδομή του Δήμου Αθηναίων. Για το λόγο αυτό, τα συστήματα που έχει αναπτύξει (καθώς και αυτά που θα υλοποιηθούν στο μέλλον) ο ΔΑ έχουν να κάνουν με την άμεση καθημερινότητα. Ορισμένα από αυτά αφορούν:

  • σε διαδικτυακούς τόπους (web sites) και πύλες (portals) ενημέρωσης, πληροφόρησης και εξυπηρέτησης σε θέματα διοικητικά, υπηρεσιακά, πολιτιστικά, αθλητικά κ.λπ.
  • σε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα εξυπηρέτησης (CRM) για τη διαχείριση αιτημάτων πολιτών που σχετίζονται με την καθημερινότητα στην πόλη (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, πράσινο, αστυνόμευση, καταγγελίες-παράπονα κ.λπ.)
  • σε ψηφιακές εφαρμογές και συστήματα ειδικού χαρακτήρα, όπως είναι η ελεγχόμενη στάθμευση, η έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών, η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση εξ’ αποστάσεως με χρήση ψηφιακών συνδιαλλαγών- πληρωμών κ.λπ.
  • σε σύγχρονα συστήματα διαδραστικής ενημέρωσης και επικοινωνίας με τα δρώμενα της πόλης και του Δήμου, μέσω εφαρμογών για δημόσιες διαβουλεύσεις, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, ηλεκτρονική συμμετοχή και ενημέρωση σε Δημοτικά Συμβούλια και λοιπά όργανα του Δήμου, κ.λπ.
  • τοπικές εγκαταστάσεις σε πλατείες, ανοιχτούς χώρους και δημοτικά καταστήματα ειδικού εξοπλισμού για ασύρματο Internet (WiFi), διάθεση infokiosks  εξυπηρέτησης κ.λπ.

NetWeek: Πώς κρίνετε την αντίδραση των πολιτών απέναντι σε αυτές τις τεχνολογίες;

Κατερίνα Θ. Κατριβάνου: Η αντίδραση έχει άμεση συνάρτηση με την ηλικία των πολιτών. Οι νεότεροι, που είναι και περισσότερο εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες, τα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα θετικά και χρησιμοποιούν για τη διευκόλυνσή τους τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία έχουν στην αρχή ορισμένες επιφυλάξεις (και είναι λογικό αυτό), αλλά όταν αντιληφθούν τη διευκόλυνση που τους προσφέρουν σε σχέση με τις προηγούμενες διαδικασίες, δείχνουν θετική ανταπόκριση.


NetWeek: Ποιο είναι το «ψηφιακό» όραμά σας ως Δήμος Αθηναίων;

Κατερίνα Θ. Κατριβάνου: Οραμά μας που σταδιακά γίνεται και στόχος είναι η λειτουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού Δήμου στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Μέσα από τις λύσεις πληροφορικής που δημιουργούμε, θέτουμε την τεχνολογία στην υπηρεσία του πολίτη, στην υπηρεσία του ανθρώπου, για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη.

Οι συνεχείς προσπάθειες της Δημοτικής αρχής για ταχεία, αλλά συνάμα και ολοκληρωμένη, ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες του ΔΑ που άπτονται της καθημερινότητας του πολίτη, καθώς και της επικοινωνίας του με τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, έχουν αποδώσει καρπούς που μεταφράζονται σε ιδιαίτερα σημαντική αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών, σε σημείο που το επίπεδο αυτό να μπορεί πλέον να συγκριθεί επιτυχώς με το αντίστοιχο επίπεδο υπηρεσιών μεγάλων Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών Δήμων.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Δημοτική Αρχή από την αρχή της θητείας της είναι σταθερά προσανατολισμένη στη δημιουργία από το Δήμο Αθηναίων νέων δεδομένων, νέων ευκαιριών και νέων προκλήσεων για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ο κάθε πολίτης αποκτά την απαραίτητη πρόσβαση και εργαλεία για την προσωπική του ανάπτυξη, ενώ οι εταιρείες αποκτούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που απαιτεί το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Βασικός άξονας στο όραμά μας είναι να δημιουργούμε για να βελτιώνουμε την καθημερινότητα του πολίτη, και όχι για να εξελίσσουμε απλώς την τεχνογνωσία μας.

Η χρήση των νέων τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη-δημότη αλλά και επισκέπτη της πόλης αποτελεί μονόδρομο, αλλά όχι αυτοσκοπό…

NetWeek: Ποια είναι, ενδεικτικά, τα έργα για την Κοινωνία της Πληροφορίας που λειτουργούν στο Δήμο Αθηναίων;

Κατερίνα Θ. Κατριβάνου: O Δήμος Αθηναίων ως τελικός δικαιούχος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε.Π. ΚτΠ) έχει εντάξει και υλοποιήσει μια σειρά από σύγχρονα έργα και συστήματα τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών σε διάφορες Υπηρεσίες και Φορείς του Δήμου Αθηναίων που αφορούν:

  • Εκπόνηση μελετών & παροχή υπηρεσιών
  • Ανάπτυξη εξειδικευμένων υποδομών
  • Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
  • Εκπαίδευση – κατάρτιση.

Πιο συγκεκριμένα, τα επί μέρους έργα στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι τα εξής:
1. Κατάρτιση σε Εφαρμογές Πληροφορικής για υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων για τα έτη 2000 – 2006
2. Ανάπτυξη ενός σύγχρονου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του Δήμου Αθηναίων
3. Ανάπτυξη και λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης (Portal) του Δήμου Αθηναίων (www.cityofathens.gr)
4. Σύστημα Επικοινωνίας, Τηλεματικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού του Μεταφορικού Έργου της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δ.Α.
5. Σύστημα Ηλεκτρονικής Καταγραφής και Αποθήκευσης Συμβάντων και Παραβάσεων για τη Δημοτική Αστυνομία του Δ.Α.
6. Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων και Εξυπηρέτησης Πολιτών (GIS)
7. Ανασχεδιασμός διεργασιών και Αναδιοργάνωση Τομέων στις Διευθύνσεις Πολεοδομίας και Δημοτικών Διαμερισμάτων
8. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης των Έργων Αρμοδιότητας του Δ.Αθηναίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»
9. Μελέτη Ωρίμανσης και Προετοιμασίας Δήμου Αθηναίων για το Δ’ Κ.Π.Σ. στην Κοινωνία της Πληροφορίας
10. Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για τη χρήση Ψηφιακών Υπηρεσιών στο Δήμο Αθηναίων.

 Ο Δήμος Αθηναίων με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που απέκτησε από την υλοποίηση σειράς χρηματοδοτούμενων έργων από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και ειδικότερα από το Ε.Π. ΚτΠ, είναι πλέον ώριμος να σχεδιάζει, να διεκδικεί και να υλοποιεί σύγχρονα και ολοκληρωμένα έργα τεχνολογικής έντασης και αιχμής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο Δήμος Αθηναίων δημιουργεί νέα δεδομένα, νέες ευκαιρίες και νέες προκλήσεις για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ο κάθε πολίτης αποκτά την απαραίτητη πρόσβαση για την προσωπική του ανάπτυξη και οι εταιρείες αποκτούν την ανταγωνιστικότητα που απαιτεί το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.