Σημαντικές τοπικές δράσεις, αλλά και συλλογικότητα μέσω του δικτύου Ικαρος έχει να επιδείξει ο Δήμος Ηρακλείου στη χρήση των ΤΠΕ, όπως μας λέει ο Κωστής Μοχιανάκης, Προϊστάμενος Πληροφορικής του Δήμου.

NetWeek: Τo Portal του Δήμου Ηρακλείου είναι η πρώτη προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση; Αν όχι ποιες είναι οι σημαντικότερες βελτιώσεις σε σχέση με τη προηγούμενη; Θα μπορούσατε να μας δώσετε μερικά στοιχεία που δείχνουν τη χρησιμότητα αυτού του έργου; Για παράδειγμα επισκεψιμότητα σε συγκεκριμένους τομείς, πλήθος αιτημάτων για πιστοποιητικά κ.λπ.

Κωστής Μοχιανάκης: Ο Δήμος Ηρακλείου διαθέτει ιστοσελίδες από το 1998. Οι ιστοσελίδες παρουσίαζαν κυρίως δύο τομείς, τις δραστηριότητες του Δήμου και τα αξιοθέατα, πολιτιστικές διαδρομές και ιστορικά στοιχεία. Από το Μάρτιο του 2008 δόθηκε στη δημοσιότητα το Portal του Δήμου. Κατασκευαστικά στηρίζεται σε Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) για διαχείριση δυναμικών ιστοσελίδων.

Από τα βασικά χαρακτηριστικά του Portal είναι η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. Προσφέρονται 160 υπηρεσίες πρώτου και δευτέρου επιπέδου, 28 υπηρεσίες τρίτου επιπέδου (ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων με αυτόματη ανταπάντηση αριθ. πρωτοκόλλου) και ηλεκτρονικές πληρωμές. Μέχρι τώρα έχουμε περίπου τριάντα ηλεκτρονικά αιτήματα κατά μέσο όρο τον μήνα. Η μέση ημερήσια επισκεψιμότητα είναι περίπου 1.600 επισκέψεις.

Επίσης, παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικής δημοκρατίας μέσω ψηφοφοριών, forum, δημοσίευση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και άλλα. Ενας σημαντικός όγκος ψηφιακού περιεχομένου  αφορά το υλικό της Δημοτικής Βικελαίας Βιβλιοθήκης, σημαντικού πνευματικού ιδρύματος της πόλης. Για παράδειγμα, έγινε η ψηφιοποίηση όλων των τοπικών εφημερίδων από τον 19 αιώνα ως το 1960 και η τεκμηρίωση σημαντικής ποσότητας άρθρων. Επίσης δημοσιεύονται αρχεία από τα Ενετικά, τα Τουρκικά και τα αρχεία της Κρητικής Πολιτείας, σπάνια τοπικά περιοδικά κ.λπ.

NetWeek: Ποια είναι τα οφέλη που έχετε αποκομίσει μέχρι σήμερα από τη χρήση των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων. Πώς θα αξιοποιήσετε περαιτέρω τα συστήματα αυτά;

Κωστής Μοχιανάκης: Το έργο δεν έχει αποδοθεί ακόμα στους πολίτες. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την προμήθεια υπολογιστών, λογισμικού και τη δημιουργία πολεοδομικών εφαρμογών και θα παρέχει τη δυνατότητα της ψηφιακής καταγραφής και παρακολούθησης ενός συνόλου πολεοδομικών δεδομένων.

Με τη δυνατότητα διοχέτευσης μέρους αυτών των πληροφοριών στο Διαδίκτυο, ο ενδιαφερόμενος πολίτης θα ενημερώνεται για διάφορα πολεοδομικά θέματα όπως οι ισχύοντες όροι δόμησης, η πορεία των αιτήσεων οικοδομικών αδειών, η εξέλιξη των πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής και οι ενέργειες των υπηρεσιών καθαριότητας σε ένα ενιαίο χάρτη του Δήμου Ηρακλείου γενικότερα και της πόλης του Ηρακλείου ειδικότερα.

Το Σύστημα αυτό λειτουργεί σε δύο ταυτόχρονα επίπεδα – ένα επίπεδο που αφορά τη χρήση του από τον πολίτη σε περιβάλλον Internet και ένα δεύτερο που αφορά τη χρήση του από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών του Δήμου σε περιβάλλον Intranet.

NetWeek: Με ποιο τρόπο γίνεται η διαχείριση των αιτημάτων των πολιτών όσον αφορά την προώθησή τους στις υπηρεσίες που καλούνται να τα επιλύσουν; Μπορείτε να μας παραθέσετε κάποια στοιχεία που επιβεβαιώνουν την βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών πριν και μετά τις ψηφιακές υπηρεσίες;

Κωστής Μοχιανάκης: Η προώθηση των αιτημάτων γίνεται μέσω του Διαδικτύου. Ο πολίτης παίρνει ανταπάντηση για τη λήψη της αίτησής του. Ερωτάται για τον τρόπο ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Η μελέτη και ο σχεδιασμός για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών βελτίωσε συνολικά την απόδοση των υπηρεσιών σε θέματα εξυπηρέτησης των πολιτών. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι σε έρευνα που έγινε για το σε πόσες ημέρες ανταποκρίνεται το Δημοτολόγιο σε αιτήσεις πολιτών μέσω ΚΕΠ η απάντηση ήταν τρείς ημέρες. Αμέσως έγινε νέος σχεδιασμός και τώρα η υπηρεσία Δημοτολογίου ανταποκρίνεται αυθημερόν.

NetWeek: Μεταξύ των αξόνων χρήσης ΤΠΕ είναι και η e-Δημοκρατία. Εχουν ληφθεί αποφάσεις σχετικές με το Δήμο, για τις οποίες έγινε ακουστή ή άμεση γνώμη των πολιτών;

Κωστής Μοχιανάκης: Ο Δήμος μας έχει αναπτύξει και προωθεί υπηρεσίες ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα που υπήρχε επίδραση της γνώμης των πολιτών στη διαμόρφωση της δημοτικής πολιτικής ήταν τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, μέσω των ιστοσελίδων του Δήμου, των πολιτικών γύρω από το σχέδιο «Πράσινο Ηράκλειο», την ψηφιακή πολιτική «Ηράκλειο – ψηφιακή πόλη» και το «επιχειρησιακό σχέδιο» του Δήμου.


NetWeek: Δώσατε μεγάλο βάρος σε έργα που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, όπως η ψηφιακή βιβλιοθήκη και λιγότερο σε έργα που έχουν σχέση με υπηρεσίες υγείας και αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων, τα οποία από όσο γνωρίζω αντιμετωπίζει ο Δήμος. Ηταν μια συνειδητή επιλογή ή μια επιλογή που καθορίστηκε από τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους;

Κωστής Μοχιανάκης: Το Δημοτικό Συμβούλιο το 2004 σε απόφασή του για την χάραξη της ψηφιακής στρατηγικής του Δήμου είχε αποφασίσει για τις προτεραιότητες. Με αυτό τον τρόπο ο Δήμος μας ήταν προετοιμασμένος εν όψη του τρίτου Κοινοτικού πλαισίου γι’ αυτό ήταν ένας Δήμος με μεγάλες αποροφητικότητες αλλά και πρωτοβουλίες όπως η σύσταση του διαδημοτικού δικτύου ΙΚΑΡΟΣ.

NetWeek: Ποιος είναι ο σκοπός δημιουργίας του δικτύου «Ικαρος»; Εχουν υπάρξει ήδη κάποια οφέλη από την ίδρυσή του;

Κωστής Μοχιανάκης: Ο σκοπός της δημιουργίας του δικτύου ΙΚΑΡΟΣ είναι η προώθηση της συνεργασίας των Δήμων Κρήτης και Αιγαίου σε θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας. Ο σχεδιασμός κοινών πολιτικών και η διεκδίκηση πόρων για εκτέλεση έργων από κοινού.

Ο σημαντικότερος λόγος είναι η διαχείριση της υπόθεσης της ευρυζωνικότητας στην περιοχή δράσης μας και αξιοποίηση των Δημοτικών δικτύων οπτικών ινών που διαθέτουν οι Δήμοι του δικτύου.

Το πρώτο σημαντικό όφελος από την ίδρυσή του είναι η ανταλλαγή ιδεών και τεχνογνωσίας μεταξύ των δημοτικών αρχών και των υπηρεσιών Πληροφορικής των Δήμων του δικτύου που θα οδηγήσει το επόμενο διάστημα στην από κοινού κατάθεση προτάσεων σε προγράμματα του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Με τη δημιουργία ακόμα δύο δικτύων διαδημοτικής συνεργασίας (Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Κεντρικής και βορείου Ελλάδας) δημιουργούνται τρεις ισχυροί πόλοι για τη διεκδίκηση συμμετοχής στον κεντρικό φορέα αξιοποίησης των δικτύων σκοτεινών οπτικών ινών στο έργο που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Μεταφορών.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση με εργαλείο τα διαδημοτικά δίκτυα διεκδικεί ισότιμη συμμετοχή στα σχέδια συμμετοχή στον ειδικό φορέα διαχείρισης του δικτύου σκοτεινών οπτικών ινών, αφού οι Δήμοι διαθέτουν το έδαφος, τα κτήρια και τα οικόπεδα, αδειοδοτούν και ελέγχουν τομές και διελεύσεις, εκδίδουν πολεοδομικές άδειες, διασύνδεουν με δημοτικά ΜΑΝ τα δημόσια κτήρια, παρέχουν ποικίλες ψηφιακές υπηρεσίες στους δημότες…

NetWeek: Τι δυνατότητες θα δώσει το ΕΣΠΑ στην επέκταση της χρήσης ΤΠΕ στο Δήμο Ηρακλείου; Μπορείτε να μας περιγράψετε ορισμένα από τα νέα έργα που σχεδιάζετε και τα σημαντικότερα οφέλη τους;

Κωστής Μοχιανάκης: Το 3 ΚΠΣ με την υλική του δύναμη μετέτρεψε σε πραγματικότητα τους χρόνιους σχεδιασμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Με το ΕΣΠΑ ελπίζουμε στην ολοκλήρωση σχεδιασμών, έργων και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο Δήμος μας έχει ήδη υποβάλλει μια σειρά προτάσεων που η χρηματοδότησή τους θα βάλλει την πόλη του Ηρακλείου στην πρωτοπορία των ψηφιακών πόλεων.

Τα έργα που έχουν σχεδιασθεί και προταθεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ είναι: Η ολοκλήρωση της ψηφιακής Βιβλιοθήκης, η ολοκλήρωση των υπηρεσιών παροχής του Portal, η δημιουργία διαδικτυακού φεστιβάλ νεολαίας, η αξιοποίηση των ασύρματων δικτύων για την παροχή υπηρεσιών σε κινητές συσκευές (φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα), υπηρεσίες τηλεπρόνοιας, δημιουργία webTV, Ψηφιακή Διαδραστική Πλατφόρμα Προβολής της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Ηρακλείου, δημιουργία ενιαίας διαδημοτικής διαδικτυακής πύλης Α’βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κρήτης, παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από τα αθλητικά κέντρα του Δήμου και το Παγκρήτιο Στάδιο και δημιουργία «έξυπνου οικισμού» στις Βασιλειές (συνοικισμός του Δήμου).