Στις 23/1/2018, ο Φώτης Σάλλας, Αντιπρόεδρος Οικονομικών του ΔΣ του PMI Greece πιστοποιήθηκε κατά PgMP.

Αυτή αποτελεί την πρώτη πιστοποίηση για PgMP που αποκτά μέλος του PMI Greece στην Ελλάδα. Παγκοσμίως τη πιστοποίηση PgMP την κατέχουν 2.120 άτομα (Δεκ. 2017). Ο Φώτης Σάλλας είναι Υποδιευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και πιο συγκεκριμένα στην Υποδιεύθυνση Διοίκησης και Συντονισμού Χαρτοφυλακίου Έργων (Portfolio Management).

Κατέχει BSc στην Πληροφορική και MBA και έχει μεγάλη εμπειρία σε έργα Χρηματοοικονομικών, Πληροφορικής και Οργανωσιακής Αλλαγής στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Τέλος κατέχει διακεκριμένες επαγγελματικές πιστοποιήσεις στη Διοίκηση Έργων και τα Οικονομικά: Program Management Professional (PgMP), Project Management Professional (PMP), Agile Certified Pracitioner (PMI-ACP) και Chartered Financial Analyst (CFA).