Με επιτυχία, ολοκληρώθηκε, στη Λετονία, η 16η Σύνοδος της Ολομέλειας του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, υπό την προεδρία του Προέδρου της ΕΕΤΤ και του BEREC, Δρα Λεωνίδα Κανέλλου.

Σε αυτή εγκρίθηκε το Σχέδιο του Προγράμματος Εργασιών του Σώματος για το 2014. Επίσης, εγκρίθηκε η συγκριτική μελέτη για την πορεία της διεθνούς περιαγωγής στην Ευρώπη, η έκθεση συμμόρφωσης των παρόχων με τον Κανονισμό για τη διεθνή περιαγωγή, καθώς και η μεθοδολογία για την εξέταση της εφαρμογής από τις Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές της κοινής ρυθμιστικής προσέγγισης για τα χονδρικά ευρυζωνικά προϊόντα πρόσβασης.

Ανώτατα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασαν, για πρώτη φορά επίσημα, το νέο πακέτο μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά, με αντικείμενο την ενιαία αδειοδότηση παρόχων στην Ευρώπη, τη διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, τη διεθνή περιαγωγή κινητών δικτύων, την ουδετερότητα του διαδικτύου και την προστασία των καταναλωτών. Το Σχέδιο Κανονισμού θα αποτελέσει κεντρικό αντικείμενο της Ελληνικής Προεδρίας του πρώτου εξαμήνου 2014.