Σήμερα, ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής είναι πιο σύνθετος και πιο ευρύς από ποτέ. Ο CIO καλείται να ηγηθεί μιας επιχειρησιακής μονάδας με δραστηριότητες μεγάλου ρίσκου και πολυπλοκότητας.

Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και ο παράγοντας της οικονομικής κρίσης που δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον με συνεχείς μειώσεις προϋπολογισμών και, ταυτόχρονα, ανάγκη για γρήγορες αντιδράσεις του IT στις απαιτήσεις που δημιουργούνται, και που κατά κανόνα πρέπει να ικανοποιηθούν το ταχύτερο δυνατό. Οι αποφάσεις που παίρνει, αλλά και οι λύσεις που καθημερινά προσπαθεί να δώσει ο Διευθυντής Πληροφορικής πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων.

Στα προαναφερόμενα θα πρέπει να προσθέσουμε την πολυπλοκότητα της διαχείρισης των σχέσεων με μια πληθώρα από providers, αλλά και την προσπάθεια συντήρησης μιας αξιόμαχης ομάδας στο εσωτερικό της Διεύθυνσης. Η ανάγκη συνεννόησης με τη Διοίκηση είναι πιο έντονη από ποτέ. Ο καθορισμός της Στρατηγικής της Διεύθυνσης Πληροφορικής, αλλά ακόμα και σημαντικές αποφάσεις για τη λειτουργία της, πρέπει να προέρχονται από θεσμοθετημένα Οργανα Διοίκησης, όπως είναι τα IT Strategy και Steering Committees που έχουν καθήκον να φροντίζουν την ευθυγράμμιση (alignment) της Πληροφορικής με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Ο Διευθυντής Πληροφορικής που προφανώς συμμετέχει πολύ ενεργά σε αυτά τα όργανα, επιφορτίζεται με την ευθύνη να δημιουργήσει τις συνθήκες ως facilitator, ώστε οι επιτροπές αυτές να ανταποκρίνονται στον σκοπό τους. Στην Groupama Φοίνιξ Ασφαλιστική έχουμε μια διοίκηση που βοηθάει και επιδιώκει την εφαρμογή πολιτικών όπως οι προαναφερόμενες.

Επιπλέον, εκμεταλλευόμενη συνέργειες με τον όμιλο, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης έργων που δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει μόνη της, στην ίδια τουλάχιστον κλίμακα. Δεν θα ήταν εξάλλου δυνατόν για έναν οργανισμό που διαχειρίζεται ανθρώπινες αξίες όπως αυτές της ασφάλειας και της σιγουριάς για το μέλλον, να μην φροντίζει για την όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση ενός τόσο σημαντικού πόρου όπως είναι το IT.

Run IT as a Business
Η λειτουργία του IT σε Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς υπόκειται και στις απαιτήσεις των κανονιστικών πλαισίων -όπως π.χ. είναι το Solvency II για τις ασφαλιστικές εταιρείες που θέτουν ένα πιο αυστηρό πλαίσιο κανόνων. Αυτό αρχικά μπορεί να φαίνεται ότι δημιουργεί λειτουργικό κόστος και γραφειοκρατικής φύσης διαδικασίες.

Ομως, εάν κάποιος ακολουθήσει βέλτιστες πρακτικές διοίκησης και ελέγχου του IT (όπως π.χ. είναι τα πρότυπα COBIT και ITIL) και αφού τις προσαρμόσει κατάλληλα στο μέγεθος, την κουλτούρα και της δομές της επιχείρησης, θα αποδώσουν καρπούς, με την έννοια της μεγαλύτερης παραγωγής προστιθέμενης αξίας (value) προς την επιχείρηση.

Σήμερα η ανοχή των regulators, αλλά και της ίδιας της επιχείρησης που σέβεται τον εαυτό της στα ρίσκα που συνεχώς υποβάλλεται μια Διεύθυνση Πληροφορικής, είναι μικρή. Ενα μεγάλο έργο που αποτυγχάνει, μια μεγάλη απώλεια δεδομένων ή μια διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών, είναι γνωστό ότι μπορεί να φέρει σε πολύ δύσκολη θέση ακόμα και τον πιο εύρωστο οργανισμό.

Η ασφάλεια και η διαχείριση του Ρίσκου είναι πλέον συνεχώς στο μυαλό του Διευθυντή Πληροφορικής. Συμπερασματικά, βλέπουμε ότι ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής σε ένα μεγάλο οργανισμό συγκλίνει πλέον προς αυτόν ενός business manager,  απαιτώντας δεξιότητες στα πεδία της διαχείρισης έργων, ανθρώπινων και μη πόρων, οικονομικής διαχείρισης, επικοινωνίας, διαχείρισης ρίσκου και ασφάλειας, στρατηγικού προγραμματισμού κ.α.

Επιπλέον, οι Διευθύνσεις Πληροφορικής προσπαθούν να αποδείξουν τη συνεισφορά στην επιχείρηση με ποσοτικούς και οικονομικούς όρους, ξεφεύγοντας από τη λογική του κέντρου κόστους και πλησιάζοντας όλο και πιο κοντά στη λογική του «Run IT as a Business». 

Με κύκλο εργασιών 195,8 εκατ. ευρώ για το 2010, η Groupama Φοίνιξ συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. H εταιρεία είναι και 100% θυγατρική του γαλλικού Ομίλου Groupama, με κύκλο εργασιών 17,6 δις ευρώ το 2010 στις 14 χώρες όπου δραστηριοποιείται.