Όπως προκύπτει από την έρευνα της Ernst & Young, με τίτλο «The DNA of the Greek CFO: A study of what makes a chief financial officer in Greece», το 25% πιστεύει ότι οι εγχώριες τράπεζες δε στηρίζουν τις επιχειρήσεις, ενώ σημαντικό πρόβλημα, αποτελεί και η αναδιάρθρωση των δανείων, η οποία, σύμφωνα με το 34% των CFOs, είναι εφικτή μόνο υπό δυσμενείς όρους.

Επίσης, τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων τόνισαν, ότι η διαχείριση κινδύνου (75%), ταμειακών ροών (71%) και κόστους (72%) αποτελούν υψηλή προτεραιότητα σε σχέση με πριν από τέσσερα χρόνια. Όμως, την ίδια ώρα οι CFOs διαπιστώνουν ότι νέα προσόντα, όπως η κατανόηση νομικών θεμάτων, έχουν καταστεί απαραίτητα. Επίσης, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων CFOs  θεωρεί απαραίτητη την, σε βάθος, κατανόηση του εμπορικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (72%) και την κατανόηση των επιχειρησιακών λειτουργιών της (65%).

Το 62% θεωρεί ότι το καθαρά οικονομικό σκέλος της εργασίας τους απορροφά το 50% του χρόνου τους, ενώ το υπόλοιπο αφιερώνεται σε ζητήματα γενικότερης στρατηγικής, με το 59% να υποστηρίζει, ότι δεν έχει στη διάθεση του αρκετό χρόνο για να ασχοληθεί επαρκώς με τη γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αυξημένες αρμοδιότητες και ο ενισχυμένος ρόλος των CFOs έχουν καταστήσει πλέον εξαιρετικά δύσκολη την  εξεύρεση υποψηφίων με τα απαραίτητα προσόντα για την θέση αυτή.

Περίπου τα τρία τέταρτα των επαγγελματιών, υποστηρίζουν ότι πολύ λίγα είναι εκείνα τα στελέχη, τα οποία διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα που θα τους οδηγήσουν στην κατάκτηση της θέσης  του οικονομικού διευθυντή ολόκληρου του ομίλου, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ποσοστό 58% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι καθώς αυξάνονται τα απαραίτητα προσόντα ενός επιτυχημένου CFO, η «δεξαμενή» των κατάλληλων υποψηφίων συρρικνώνεται.