Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή στο μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών την CeBIT 09, στο Ανόβερο της Γερμανίας.

Η παραπάνω επιχειρηματική αποστολή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας ανάπτυξης εξωστρέφειας των μελών με τη στήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ). Η επιχειρηματική αποστολή του ΣΕΠΒΕ θα είναι τριήμερη και θα πραγματοποιηθεί από τις 5-8/3/2009. Στην αποστολή θα συμμετέχουν 30 εταιρείες μέλη του ΣΕΠΒΕ  που ανήκουν στο σύνολο των δραστηριοτήτων του χώρου των ΤΠΕ δηλαδή εταιρείες με δραστηριότητες Hardware, Software, System Integration, τηλεπικοινωνιακών λύσεων, υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρηματικών λύσεων καθώς επίσης και εξειδικευμένες εταιρείες κάθετων λύσεων του χώρου.