Η Microsoft Ελλάς γνωστοποιεί την ανάληψη της θέσης του Διευθυντή Πωλήσεων Μεγάλων Πελατών και Συνεργατών από τον Σπύρο Βελώνια.

Ο Σ. Βελώνιας, στα νέα του καθήκοντα ως Διευθυντής Πωλήσεων Μεγάλων Πελατών και Συνεργατών, θα έχει ως βασικό καθήκον την επίτευξη των επιχειρηματικών και οικονομικών στόχων του τμήματος Μεγάλων Πελατών και Συνεργατών, καθώς και τη συνολική διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου τμήματος.
Ο Σ. Βελώνιας μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του Διευθυντή Υπηρεσιών της Microsoft Ελλάς, ενώ στο στελεχιακό δυναμικό της εταιρίας ανήκει τα τελευταία 14 χρόνια.

Εργάζεται συνολικά 22 χρόνια στο χώρο της πληροφορικής και διαθέτει πολυετή εμπειρία στο τομέα των πωλήσεων, ενώ πριν την Microsoft Ελλάς είχε εργαστεί στις εταιρίες Digital Equipment Ελλάς, Bull-Scicon Ελλάς και TOYOTA Ελλάς. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής σχολής Πατρών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc) στον τομέα του Computer-based σχεδιασμού συστημάτων παραγωγής (Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing of Production Machines & Systems) του Cranfield Institute of Technology στη Μ. Βρετανία.