Ο Τάσσος Πατσιλινάκος ανέλαβε, από τις αρχές του μήνα, καθήκοντα CRM Products Commercial Director στην εταιρεία SingularLogic, προερχόμενος από την ε εταιρεία Entersoft όπου τα τελευταία 4 χρόνια ασκούσε καθήκοντα Εμπορικού Διευθυντή του Τμήματος Internet Mobile & Cloud Services Division.

Παλαιότερα κατείχε στην Entersoft τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή στο Τμήμα Enterprise and Partners Division της εταιρείας. Πρωτύτερα διετέλεσε διευθυντής πωλήσεων στην Mantis.