Ο Φώτης Καραγιάννης, Διδάκτωρ Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΕΔΕΤ, τοποθετήθηκε αντιπρόεδρος στην Eπιτροπή Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πλέγματος (European Grid Initiative-EGI).

Η ΕΔΕΤ χαρακτηρίζει τιμή για τη χώρα, αλλά και για την εταιρεία αυτή την τοποθέτηση, η οποία έλαβε χώρα στην τελευταία συνάντηση της επιτροπής στην Κωνσταντινούπολη στις 22 Σεπτεμβρίου και επικυρώθηκε στις 3 Νοεμβρίου. Πρόκειται για την επιτροπή που χαράζει την πολιτική στο χώρο των ερευνητικών υπολογιστικών υποδομών που εξυπηρετούν τις ανάγκες της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στην Ευρώπη.

H πρωτοβουλία EGI αποτελεί την μετεξέλιξη της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Υποδομής EGEE (Enabling Grids for E-sciencE), η οποία έχει συγκεντρώσει περίπου 80.000 υπολογιστές και 5 Peta Bytes (~5.000.000 GBytes), σε ένα βιώσιμο σχήμα όπου σε κάθε χώρα θα υπάρχει μια Εθνική οντότητα που θα λειτουργεί την υποδομή πλέγματος (Εθνική Πρωτοβουλία Πλέγματος-National Grid Initiative) και τον συντονισμό των Εθνικών Πρωτοβουλιών θα αναλάβει ο οργανισμός EGI.