Ο Χάρης Κωνσταντινίδης, αναλαμβάνει καθήκοντα Team Leader του Τμήματος Μόνιμης Στελέχωσης της Adecco Ελλάδος.

Ως Team Leader, ο Χάρης Κωνσταντινίδης θα έχει στην ευθύνη του την ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων του Τμήματος Στελέχωσης Μόνιμου Προσωπικού του ομίλου Adecco.