Τον Χαράλαμπο Φιλαδαρλή εξέλεξε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του το Δ.Σ. της Compucon, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Βασίλειου Καφάτου.