Ο Χρήστος Κ. Δημητριάδης, CISA, CISM, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριακής Ασφάλειας της Intralot, εξελέγη Διεθνής Αντιπρόεδρος του μη κερδοσκοπικού Ινστιτούτου Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής ISACA, το οποίο εξυπηρετεί περισσότερα από 95.000 μέλη διακυβέρνησης πληροφοριακών συστημάτων, ελέγχου και ασφάλειας σε 160 χώρες.

Έχοντας ιδρυθεί το 1969, ο ISACA αναπτύσσει διεθνή ελεγκτικά πρότυπα πληροφοριακών συστημάτων, παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση και διαχειρίζεται τις πιστοποιήσεις: Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT) και Certified in Risk and Information Systems Control.