Ο Χρήστος Κ. Δημητριάδης, CISA, CISM, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριακής Ασφάλειας της Intralot, εξελέγη Διεθνής Αντιπρόεδρος του μη κερδοσκοπικού Ινστιτούτου Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής ISACA, το οποίο εξυπηρετεί περισσότερα από 86.000 μέλη διακυβέρνησης πληροφοριακών συστημάτων, ελέγχου και ασφάλειας σε 160 χώρες.

Έχοντας ιδρυθεί το 1969, ο ISACA αναπτύσσει διεθνή ελεγκτικά πρότυπα πληροφοριακών συστημάτων, παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση και διαχειρίζεται τις πιστοποιήσεις: Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT) και Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC).

Στην Intralot, ο κ. Δημητριάδης διαχειρίζεται την ασφάλεια πληροφοριών σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλες τις ηπείρους. Εργάζεται στο τομέα της ασφάλειας πληροφοριών για 10 χρόνια και έχει συγγράψει 65 επιστημονικά άρθρα στον τομέα. Έχει παράσχει υπηρεσίες ασφαλείας πληροφοριών στην ITU, σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκά Υπουργεία και διεθνείς οργανισμούς, καθώς επίσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρηματικούς ομίλους.