Ο Χρήστος Νικολάου, καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος έχει διατελέσει μεταξύ άλλων Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης και Πρόεδρος του ERCIM, αναλαμβάνει καθήκοντα Non-Executive Chairman στον Όμιλο Virtual Trip.

Η ένταξη του σπουδαίου ακαδημαϊκού στην “οικογένεια” του ομίλου σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στην αναπτυξιακή του στρατηγική, δεδομένου ότι η Virtual Trip βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση συμφωνιών με ιδιώτες επενδυτές, ενώ πρόσφατα απέκτησε παρουσία, μέσω θυγατρικής στην Ισπανία.

Ταυτόχρονα, ο όμιλος σχεδιάζει την έναρξη των διαδικασιών για την είσοδό του στο χρηματιστήριο Plus της Βρετανίας.
Στην παραπάνω διαδικασία καθοριστικό ρόλο παίζει η λειτουργία του μη-εκτελεστικού διοικητικού συμβουλίου, του οποίου τίθεται επικεφαλής ο Χρήστος Νικολάου διασφαλίζοντας την υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου Virtual Trip σε συνέπεια με τις βασικές αρχές και αξίες του.